עמוד:158

זכות זו ממומשת ויש מקומות בעולם שבהם היא אינה ממומשת . אי-מימושה מוביל בין היתר לאנאלפביתיות ולסיכוי להמשך חיים במצב של עוני . הילדים צריכים להבין מה הם רואים , להבין מה הקשר בין הדברים ולקשור ביניהם דרך המללה בשיח דבור . פעילות זו עושה שימוש באסטרטגיית חשיבה מסדר גבוה – " זיהוי רכיבים וקשרים . " בעזרת השימוש באסטרטגיה זו התלמידים יכולים בין היתר בין היתר , להסיק מסקנות מתוך המידע , או במילים אחרות " לזהות כיצד החלקים מצטרפים לשלם במערכת כוללת " וגם " להפיק משמעות מהשלם ולהבין את הרעיון המרכזי , את השדר " . בשלב זה ( או בסוף הפרק ) ניתן לשאול את התלמידים באופן המותאם לרמתם כיצד ההבנה נתרמת מזיהוי רכיבים וקשרים . התשובה היא שזיהוי זה תורם להבנה שלמה יותר של תופעה הקיימת בעולם ולהבנת השלכותיה . דוגמאות להיגדים שהתלמידים מתבקשים לנסח יחד : ברוב מדינות העולם יש חוק חינוך חובה לילדים . יש ילדים שעובדים ולא נהנים מהזכות לקבל חינוך בבית ספר . יש מדינות שבהן אנשים רבים אינם יודעים לקרוא ולכתוב . יש לכוון את התלמידים לשיח מורחב ולחיבור בין ההיגדים : למשל , הם יכולים לשוחח על הקשר בין ידיעת קרוא וכתוב לבין חינוך חובה . כמו כן הם יכולים להגיע למסקנה שלמרות קיומה של הזכות לחינוך , יש מקומות בעולם שבהם זכות זו אינה ממומשת , ושאי-מימושה מוביל לאנאלפביתיות ולהסתברות גבוהה יותר של חיים בעוני . קטע מכתבה : "מוזמביק " מאת רועי גפן ( מתוך כתב העת "ילדי טבע הדברים ( " עד כאן כיוונו הפעילויות אל עבר הפקת מידע משלושה ייצוגים הנקשרים לאותו הנושא : מפה , תמונות וטקסט שהופיעו בתוך ספר של לימוד גיאוגרפיה . המטרה הייתה להצליב בין שלושתם כדי להתחיל ליצור גוף ידע אחד שכמות המידע הנצברת בתוכו הולכת וגדלה , אך שגם הבנתו הרב-ממדית של הנושא שהוא עוסק בו הולכת ומעמיקה . הפעילויות המתייחסות לכתבה מאפשרות לתלמידים להעמיק את ידיעותיהם בנושא הזכות לחינוך באופן עצמאי יותר ולהשתמש במיומנויות / אסטרטגיות שלמדו מוקדם יותר לצורך היכרות עם היבט נוסף הקשור לאותו נושא . פעילויות אלה מתבססות על התפיסה לפיה כל ספר בתחום דעת כלשהו אינו אלא נקודת מוצא ( או כלי עזר ) המאפשרת להרחיב את הלמידה ולהרחיב את ההיכרות עם תופעות ואירועים בעולם שאנו חיים בו . בקטע מהכתבה על מוזמביק מוצג היבט חיובי הקשור לזכות לחינוך לעומת ההיבטים השליליים שהוצגו עד עתה . 118 שם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר