עמוד:157

הערות והצעות להוראת הפרק קטע המידע " הזכות לחינוך , " התמונות ומפת " ידיעת קרוא וכתוב בעולם " פעילות 1 רצוי לכתוב את דברי התלמידים ( על הלוח או במקום אחר (; בפעילות 3 הם יתבקשו לחזור ולהתייחס אליהם . פעילות 7 - 6 החשיפה לשלושת המקורות ( הקטע בנושא " הזכות לחינוך , " התמונות והמפה ) וההצלבה ביניהם מאפשרת לתלמידים לגלות את המידע – כלומר להפיק מידע ולהסיק ממנו מסקנות . המסקנה היא שיש מדינות שזכות החינוך נשמרת בהן ויש כאלה שבהן היא אינה נשמרת . עוד ניתן להסיק , שבמדינות מסוימות לא כולם נהנים מהזכות לחינוך – כך למשל בתמונה של תימן רואים אומנם תלמידות לומדות , אבל לפי המפה רק מעט מן התושבים ( פחות מחצי ) במדינה יודעים לקרוא ולכתוב . כדאי לציין בפני הילדים את העובדה שהמפה מתארת את המצב לגבי התושבים הבוגרים ( מגיל 15 ומעלה . ( כמובן , שאם ילדים נשלחים לעבוד ולא לומדים בבית ספר , רבים הסיכויים כי הם יגדלו להיות מבוגרים שאינם יודעים קרוא וכתוב . פעילות 8 הטקסט מספק הצהרה אידאולוגית וחוקתית , המפה מציגה את מיפוי המצב בעולם , והתמונות ממחישות מצבים שבהם הזכות לחינוך ממומשת ומצבים שבהם היא אינה ממומשת . שתי תמונות מציגות את אחד הגורמים שבגללן זכות זו אינה ממומשת – ילדים שצריכים לצאת לעבוד , כנראה כדי לסייע למשפחתם הענייה . יש לגלות רגישות כלפי תלמידים שמצבה הכלכלי של משפחתם לא טוב או שיש להם אחים היוצאים לעבודה כדי לסייע למשפחה . במהלך השיחה בכיתה אפשר להוביל את הילדים למסקנה בעזרת מילים כמו : מחזקים , מוסיפים , סותרים , מנוגדים וכדומה . מטרת השיחה בכיתה להוביל את הילדים למסקנה כי השילוב בין כל המקורות יוצר מידע חדש . אפשר כמובן להגיד שהתמונות והמפה מוסיפות לקטע המידע , אך זו תהיה תשובה חלקית . הדבר העיקרי הוא שהשילוב בין כל מקורות המידע יוצר מידע חדש – התמונות והמפה מציגות מידע הסותר את הנאמר בטקסט מבחינת ההצהרה האידיאולוגית , ולפיכך השילוב ביניהם מוביל למסקנה כי למרות קיומה של הזכות לחינוך כחלק מזכויות האדם , יש מקומות בעולם שבהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר