עמוד:156

הפרק "הזכות לחינוך" ( עמוד 48 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק הפרק עוסק באחת מזכויות האדם – הזכות לחינוך ומציג ייצוגים טקסטואליים וחזותיים מתחום הדעת של גיאוגרפיה תוך התמקדות באחד מההיבטים של התחום – תופעות המתרחשות בכדור הארץ . בפרק זה התלמידים נחשפים – תוך בירור הקשר בין מקורות מידע שונים ( טקסט מידע , מפה , תמונות ) - למציאות עולמית הנקשרת לזכות לחינוך המוכרת כאחת מזכויות האדם של האו " ם . הם לומדים על מצבים שבהם ילדים כמותם אינם זוכים לממש את הזכות לחינוך בגלל גורמים שונים , אך גם על יוזמה " פרטית " ( לא של המדינה ) שמבקשת לדאוג למימוש הזכות הזו . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 מפגש עם מציאות עולמית הנקשרת לזכות לחינוך . . 2 התבוננות בהיבטים מסוימים מחייהם של ילדים במקומות שונים בעולם . . 2 העלאת המודעות לערכים חברתיים כמו : הענקת תשומת לב לחייהם של אחרים , אכפתיות ומעורבות חברתית . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 הפרק מתמקד בהפקת מידע ובמיזוג מידע מתוך כמה מקורות מידע מסוגים שונים המכילים ייצוגים שונים ( טקסטואליים וחזותיים : ( התלמידים מאתרים מידע , מבינים את המקורות השונים , ו"כורים" מהם מידע אותו ניתן להסיק באמצעות הצלבה בין מיידעים . התלמידים לומדים לקשור בין מקורות וייצוגים שונים , להבין את הקשרים ביניהם ולהפיק מהם מידע . פעילות זו מכוונת לשימוש באחת מאסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה - " זיהוי רכיבים וקשרים , " שבעזרתה התלמידים יכולים בין היתר להסיק מסקנות מתוך המידע בעזרת מקורות שונים . . 2 המשימה המסכמת דורשת מן התלמידים לסכם את התובנות שהגיעו אליהן מתוך המידע הרב-ייצוגי שנחשפו אליו או להציג את התובנות הללו בשיחה שתיערך בכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר