עמוד:102

בחלק השני של הפרק התלמידים מוזמנים לצפות בסרטון המדגים הכנת סביבון אש ולכתוב הוראות להכנת הסביבון למי שלא צפה בסרטון . לאחר מכן עליהם לכתוב כללים לזהירות מאש . הוראות וכללים הם תת- סוגות של טקסט למטרות הפעלה . בכתיבת הוראות , יש חשיבות רבה לסדר הפעולות . בכתיבת כללים אין הדבר כך . יחד עם זאת יש להבחין בין כללים המנוסחים על דרך החיוב כגון : יש , מומלץ בו ניתנת הבירה לקורא האם לפעול עפי הכללים לעומת כללים המנוסחים על דרך השלילה כגון : אין , אסור שעניינם על פי רב אינו נתון לשיקול דעתו של הקורא . מטרות הפרק מטרות תוכן : רכישת מידע על סביבונים מטרות הבעה , הבנה ולשון : . 1 קריאה וכתיבה של הגדרות . הבחנה בין מילים מכלילות למבעים המוסרים פירוט . 2 כתיבת הוראות : אופן הניסוח ( לשון ציווי או בינוני רבים ) אופן הצגת ההוראות על גבי הדף ( כמה הוראות בכל שורה ?( שימוש במילים מודליות ( על דרך החיוב או על דרך השלילה ?( הערות והצעות להוראת הפרק סביבונים- משחק לא רק לילדים פעילות 1 הקריאה היא מכוונת מטרה – לשים לב למילים בטקסט הקשורות לחנוכה , אשר ישמשו את התלמידים בבואם להכין תשבץ בהמשך . פעילות 2 התלמידים מתאימים בין שני החלקים של ההגדרה הקלאסית - הכללה והבחנה - על פי ידע העולם שלהם . פעילות 3 פעילות זו ממשיגה את פעולת ההגדרה . מופיעים בה הסבר , דוגמה והתנסות . פעילות 4 פעילות זו נעשית במליאה והיא פונה לרמות חשיבה של השוואה והערכה : מה המשותף ומה השונה בין הגדרות של מילים השייכות לאותה מילה מכלילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר