עמוד:208

סעיף ד - המשפט המצוטט מפיו של פרס הוא דוגמה למשחק מילים שנשען על משמעות קונקרטית ועל משמעות מושאלת . המשפט מדגיש את הערך החשוב של הצלת חיים ואת העובדה שלא כל אחד מסוגל לפעול לאורו . מהשימוש במילה "פּ סגה" ניתן להבין שלא כל אחד יכול להגשים את הערך הנשגב של הצלת חיים , כשם שלא כל אחד יכול להגיע לפסגה . הכתבה המשודרת מעוררת הערכה לדמותו של בן יהודה ויכולה לשמש בסיס לטיעונים שישמיעו התלמידים בשיחה שתתנהל בכיתה בעקבות הצפייה . טיעון אפשרי אחד העולה מהכתבה גורס שרק אנשים מיוחדים מסוגלים להציל חיים , וטיעון נוסף שניתן לטעון מתוכה הוא שאם יש אנשים כמותו - אין צורך בחוק . פעילות 7 מטרות הדיון בכיתה שיתבסס על שאלות מנחות ויסכם את הפרק הן גם לפתח את החשיבה בסוגיה שנדונה בפרק וגם לטפח את כישורי השיחה והאזנה על פי הנדרש בהישג 1 ( עד סוף כיתה ו לפי תכנית הלימודים . ( על התלמידים לבנות טיעון בנוי כהלכה : להציג דעה מלווה בהנמקה ו / או בהדגמה ; להקשיב לטענות הדוברים שדיברו לפניהם ולהשמיע את דבריהם מתוך התייחסות לדברים הללו ( האם הטענה שלי מצטרפת לדעה שכבר נאמרה ? האם היא מחזקת משהו שכבר נאמר ? האם היא סותרת טענה שנשמעה קודם ? או אולי מדובר בטענה חדשה לגמרי . ?( ייתכן שיהיה צורך לכוון את הדיון בכיתה ולבקש ייצוג למתנגדים ולתומכים ( בעד ונגד ) לטענות ולדעות השונות . כדאי לעודד תלמידים להשתמש בחומר שקראו בפרק הזה ולצרף אליו דוגמאות אחרות ( כתבות אחרות , סיטואציות שעולות במוחם , סיפורים שקראו - למשל , הסיפור מתוך " הלב" מאת אדמונדו דה אמיצ'יס על הנער שקפץ להציל את חברו מגלגלי הכרכרה ונפגע ברגלו . ( מורים שיחשבו שההצעה מתאימה לכיתתם יכולים לומר שבסוף הדיון יתבקשו התלמידים לבחור את הטענה שנראתה להם המשכנעת ביותר ואת הטוען או הטוענת המשכנעים ביותר . דרישה זו מחייבת הקשבה וערנות בעת השיחה . אפשר להציע מחוון קצר למשוב : האם דברי הדוברים התייחסו לנושא ? האם הטענה של הדוברים ברורה ? האם דבריהם היו משכנעים ? פעילות 8 לאחר הדיון כדאי לשוב ולקרוא את המוטו שבראשית הפרק ולבקש מהתלמידים הסבר לכתוב בו . גם כאן כדאי להקפיד על דרך התבטאות נאותה של התלמידים , שכן יכולת ביטוי בעל-פה היא כישור אורייני אקדמי חשוב שיש לטפחו בין כמטרה בפני עצמה ובין כחלק מהלימוד השוטף . 129 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג הישגים נדרשים בחינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 81-95 ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר