עמוד:149

בסוגיות חברתיות-ערכיות ומשמיעים קול שפוי ואמיץ העשוי לעמת את הקוראים הצעירים עם מגוון דעות ועמדות . שירו של המשורר אהרן זאב עוסק במשבר במשפחה – האב מחוסר עבודה והדלות מחלחלת לתוך הבית ומשפיעה על המצב הנפשי-רגשי של המבוגרים ושל הילד . שירה של לאה גולדברג , שהפך עם השנים לשיר ערש , מתבונן בקשרי האהבה שבין אם לילדה על רקע שעת השינה , באמצעות התיאור המטפורי של הכבשה והטלה . ספרה של יונה טפר עוסק בפרשת עמידתו של קיבוץ דפנה במתקפה ממושכת בזמן מלחמת העצמאות והפינוי הזמני של ילדי הקיבוץ לחיפה . הקטעים שנבחרו לפרק עוסקים בשיחה שהתקיימה בין הילדה ( המספרת ) לאביה בזמן שבא לבקר אותה במעון הזמני בחיפה . השיחה , מלבד החלקים האישיים שבה , עוסקת בפן המוסרי-ערכי של סוגיית הרכוש הערבי הנטוש בחיפה ונוגעת בהומניזם ובכבוד האדם , בכניעה לחמדנות ובשאיפה לשלום . הקריאה תעורר שאלות גם בשאלה איך צלילי השפה מוסיפים למשמעות של יצירה ספרותית , והאם יצירת ספרות יכולה להשפיע על הקוראים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים ייחשפו לכמה היבטים של הורות ושל משפחה : משבר במשפחה , קשרי אהבה ודאגה בין אם לילד שלה , וריחוק מההורים עקב מלחמה . החשיפה תאפשר להם להתבונן בחייהם שלהם , במשפחתם וביחסים שלהם עם הוריהם . . 2 עיסוק בהיבטים מוסרים-ערכיים הנוגעים להומניזם , כבוד האדם , חמדנות ושאיפה לשלום . מטרות הבעה , הבנה ולשון . 1 התבוננות בנקודת מבטם של הגיבורים ביצירות . . 2 זיהוי הדרכים לעיצוב האווירה בשלוש היצירות : התלמידים ילמדו לזהות את הדרכים לעיצוב האווירה בפרק , תוך התבוננות בדמויות , בנקודות המבט של הדוברים ובבחירת הסביבה שבה ממוקמות ההתרחשויות . . 3 איתור מידע סמוי הנותן לטקסט את משמעותו . . 4 התייחסות של התלמידים למצלול ולתרומתו לתוכן . . 5 ביטוי בכתב ובעל פה של רגשות בעקבות קריאת היצירות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר