עמוד:96

מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו את דמותו המורכבת של תום , את חוזקותיו וחולשותיו , את יחסו לבני משפחתו ולחבריו . . 2 התלמידים יתנו את דעתם על סוגיות ערכיות הקשורות ליושר ולחבר וּ ת . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 במרכז עניינו של הפרק התבוננות במלאכת התרגום והשוואה בין תרגומים : התבוננות בהיבטים שפתיים של טקסט ספרותי – א . שימוש במילים השייכות לשדה סמנטי אחד . ב . נוכחותה של לשון משובשת בטקסט ומטרתה . קריאה של תחילת הפרק הראשון של הספר בשני תרגומים שונים – משנת 1950 ומשנת 2004 והתבוננות בדרכי הבעה שונות המזמנות התייחסות לבחירותיהם השונות של מתרגמים . . 2 התלמידים ישתתפו בשיחה שבמסגרתה הם יביעו את דעתם וינמקו אותה בכמה הקשרים ובשתי אופנויות השפה ( שיח דבור ושיח כתוב : ( התלמידים יביעו את דעתם בעל-פה על סוגיה מוסרית-ערכית העולה מן הטקסט , וישוחחו על סוגיות הקשורות למלאכת התרגום . התלמידים יחוו את דעתם בכתב על בחירותיהם של מתרגמים וינמקו את העדפותיהם . קישור למאמר ביקורת מאת מיכאל דק על התרגום של שרון פרמינגר ל"הרפתקאותיו של תום סויר : " http : // www . haaretz . co . il / literature / 1 . 1331421

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר