עמוד:203

הפרק " הצלת נפשות " ( עמוד 137 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק פרק זה עוסק בחובת הושטת עזרה למי שנמצא בסכנה , לפי החוק ולפי מקורות יהודיים , וסוקר שני מקרים ( בנחל הירקון ובהר האוורסט ) שבהם אנשים ניצלו בזכות עזרה שהושיטו להם אחרים . התלמידים יתבקשו לחוות את דעתם המנומקת בעזרת שאלות מכוונות . מטרות הפרק מטרות תוכן הצגה של סוגיה מוסרית חשובה . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 התמודדות עם טקסטים מסוגים שונים ( כתובים ומשודרים . ( . 2 הבנת משמעותה גלויהה סמויההו בטקסטים השונים ( פי-על הישג נדרש . ( 4 . 3 עמידה על היחס שבין סדר אירועים במציאות לסדר הופעתם בכתבות . . 4 פיתוח יכולות שיחה בעל-פה ודיון ( הישג נדרש . ( 1 הפרק נבנה כך שהתלמידים יאספו נקודות שיוכלו לשמש אותם כטיעונים בדיון . 127 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג הישגים נדרשים בחינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 81-95 ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר