עמוד:146

פעילות 2 מומלץ לשוחח עם התלמידים על תפקידי הכותרת והפתיח . תפקידו של משפט הפתיחה בטקסט מידע הוא להציג את הנושא , ליידע את הקוראים על התוכן של מה שיקראו וגם למשוך את תשומת לבם . במגזין שבו מתפרסמות כתבות רבות המתחרות על זמנם של הקוראים , תפקיד הכותרת והפתיח הוא למשוך את תשומת לבם של הקוראים ולעורר את העניין שלהם בכתבה המסוימת . פעילות 7 לקראת סיום חלקו הראשון של הפרק התלמידים קוראים שני סיכומים , מתבקשים להחליט איזה מהם טוב יותר ומוזמנים לנסח לעצמם רשימה של תבחינים שעלו מן ההשוואה . לדוגמה : טקסט רציף ומקושר לעומת טקסט מקוטע שבנוי ממשפטים נפרדים ; חזרות מיותרות - לדוגמה המילה ' לצוד' מופיעה שלוש פעמים בסיכום הראשון ורק פעם אחת בסיכום השני ; שילוב דעה של הכותב : " אין ספק . " ... הערות לגבי " סיכום – " 2 דגשים שיש לשים לב אליהם : כדי להעמיק בהבנת מהותו של הסיכום אפשר לבקש מהתלמידים ( כולם או מקצתם ) לאתר ולהצמיד לכל משפט המופיע בסיכום 2 את ה פּ סקה בכתבה שאותה הוא מייצג . אפשר לשאול אם המשפט " הוא יוצר גומות , ובכך הדרבן תורם להתחדשות בטבע" יהיה מובן למי שלא קרא את כל הכתבה , ואם נחוץ לשפרו . כדאי לדון באי הכללתה של פסקה 8 בסיכום . לבקש הצעה לשילובה בסיכום או הנמקה להשמטתה . רצוי להתעכב על חשיבות מילות הקישור בסיכום . לדוגמה " בכך" בסוף הפסקה הראשונה ו"אמנם" ו"אבל" בפסקה האחרונה ( בהמשך הפרק יתבקשו התלמידים להוסיף מילות קישור למשפטים המכלילים שבחרו . ( חלק שני – שירת הלווייתנים באמצעות הכתבה על "שירת הלווייתנים" המופיעה בחלק זה , מיושמת האסטרטגיה של איתור המשפט העיקרי בכל פסקה , או של ניסוח משפט מכליל לכל פסקה . ה פּ סקות מחלקות את הטקסט ועוזרות להבין את הנקרא ( הפרק " סיכום : 1 הרי געש " עסק בתהלוך של קריאת הטקסט באמצעות שתי אסטרטגיות : זיהוי תפקידן של ה פּ סקות בטקסט , וזיהוי / ניסוח של משפט מכליל לכל פסקה . ( כדאי לבקש מהתלמידים לקרוא ולחשוב מה נאמר בכל פסקה ולנסח לה משפט מכליל ( התלמידים מתבקשים לעשות זאת בפעילות 3 סעיף ה . ( בעת הלימוד מומלץ לכתוב על הלוח את המשפטים שהתלמידים מציעים . לאחר מכן אפשר לעבור על כל אחד מהמשפטים ולבדוק האם הוא ראוי להישאר או שיש לגרוע אותו מרשימת המשפטים המכלילים . רצוי לשוחח במליאה על המקום והתפקיד של ה פּ סקות בטקסט . במקרים רבים ה פּ סקה מציגה נושא אך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר