עמוד:199

צבעי יסוד , "צירופים , " צבעים משניים , צבעים משלימים , צבעים חמים , צבעים קרים . בקטע המידע מופיעים המילים והצירופים צבעי יסוד , צבעים משניים , צבעים משלימים , צבעים חמים , צבעים קרים . פעילות 7 פעילות זו באה להראות את השימוש הכפול במושג פּ לטה או לוח צבעים . מצד אחד הדבר הקונקרטי – הלוח שעליו מערבב כל צייר צבעים כפי שמומחש בציור הראשון . מצד שני מגוון הצבעים האופייני לצייר . התשובה לחלק השני של השאלה נמצאת בפסקה השנייה בקטע מאנציקלופדיית " אביב . " בחלק השלישי התשובה הראשונה והישירה היא שההגדרה הראשונה מבין השתיים היא המתאימה לציטוט מתוך המכתב . אבל אם יטען מישהו שהביטוי " אפורים של הטבע" מתייחס למגוון צבעים האופייני לאמן , אי אפשר שלא לקבל גם את זאת . פעילות 8 פעילות זו היא הזדמנות לפנות לילדים בכיתה ששפת אמם אינה עברית . המסקנה אמורה להיות שיש מילים הרווחות בשפות רבות בשינויים קלים של הגייה . פעילות 9 שני הציורים של ואן גוך המופיעים כאן נבחרו במכוון ממוזיאונים בארץ , כדי שהתלמידים ייווכחו לדעת שיש לו ייצוג גם בישראל וכדי לעורר בהם רצון לבקר במוזיאונים אלה בשביל לראותן . כדאי להנחות את התלמידים לתאר את הנושא של כל תמונה כפי שהוא נראה בעיניהם . אפשר להיעזר בשם הציור . לאחר שיתארו את התמונה כדאי שיתייחסו לצבעים המופיעים בה , וייעזרו לשם כך במושגים שהוצגו בקטע על גלגל הצבעים . " צפייה מושכלת ביצירות אמנות כוללת התבוננות , תיאור , הבנה , פענוח , ניתוח והערכה של יצירת 126 אמנות " . ציטוט זה הלקוח מתוך רציונל תכנית הלימודים באמנות לבית הספר היסודי מאשש ברובו את מטרת העיסוק של פרק זה ביצירות אמנות : פיתוח יכולת ההבעה בעל-פה של התלמידים על-פי דרישות משרד החינוך . בפרק הזה התלמידים נדרשים כמה פעמים לתאר תמונה , וזאת במטרה לפתח את יכולת התיאור שלהם . חשוב להבדיל בין שני חלקי הפעילות שכן הם מייצגים שתי מטרות לשוניות נפרדות ( המופיעות שתיהן בהישג נדרש : ( 1 סעיף א' מכוון לפיתוח היכולת התיאורית על-פי דרישת המטלה , ואילו סעיף ב' מכוון לפיתוח היכולת לתת ביטוי לנקודת מבט אישית ( התרשמות , אסוציאציות ועוד . ( 126 יפה , נ ., רוקח-סגל , ר ., כהן-בונן , ש ., ברודרמן , א ., גרוסמן , ד ., בנאי , מ ., טלמון , א . ושגיא , ש . ( צוות פיקוח והדרכה באמנות . ( רציונל תכנית הלימודים באמנות לבית הספר היסודי . מתוך על החינוך לאמנות בעידן התקשורת החזותית http : // www . saltarbutartzi . org . il / Index . asp ? ArticleID = 104 & CategoryID = 132 & Page \ = 1 נדלה 6 . 10 . ב-2014

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר