עמוד:90

פעילות 6 הפעילות מפגישה את התלמידים עם אסטרטגיות שונות להבנת משמעות מילים בטקסט : הסתייעות בשורש המילה ובמילים מאותו שדה סמנטי והבנה מתוך הקשר ובעזרת משפטים שנאמרו מוקדם יותר בטקסט . השיח במסגרת העבודה בזוגות יקדם שיח מטה-לשוני ( הדיבור על ( ... שבתורו יקדם את הבנת האסטרטגיות האלה ויחזק את השימוש בהן במפגש עם טקסטים אחרים . " שיר החסידה " / מאת חיים אידיסיס השיר הנאיבי נמסר מפיו של דובר הנושא את עיניו לחסידות העוזבות את אפריקה בדרכן צפונה . הדובר , המייצג קהילה שלמה , מייחס לחסידה התכוונות ורצון ; " בדרך אל הקור בדרך תעצור / בציון עיר האור . " החסידות , שהן עופות גדולים , חזקים ומרשימים , מצליחות לעשות מה שיהודי אתיופיה לא הצליחו לעשות במשך שנים - לעלות לארץ שהתגעגעו אליה מאז גלו ממנה . חלקן של החסידות שפר עליהן ; על פי התפיסה הנאיבית הן שולטות בגורלן ובוחרות את מקומן , ולכן נבחרו להיות שליחות של רצון טוב : " חסידה חסידה לבנת כנף / בשרי בשלום העיר / בשלום ירושלים . " יתרה מזו , בני הקהילה פונים אל החסידה בתחינה - " מה ראו עינייך / שירי לי סיפור" - ומבטאים עצב וספק באשר לשייכותם לירושלים : " חסידה חסידה אדומת מקור / האם ירושלים / אותנו עוד תזכור . " ? הפניות הנרגשות מעצימות את ההבדל בין בני הקהילה לבין החסידה ; הם כבולים לאדמה שאיננה מולדתם , רחוקים ממושא חלומותיהם ותקוותיהם , וחשים בדידות וריחוק . פעילויות 3 , 2 פעילויות אלה מכוונת לעבר גילוי משמעויות מפורשות וסמויות ביצירה . מעוף החסידה מסמל את געגועיהם של יהודי אתיופיה לארץ ישראל כשעדיין נמנע מהם להגיע לארץ : יכולת התנועה שלה המאפשרת לה להגיע לציון מדגישה את חוסר היכולת שלהם לעשות כמוה . עם זאת , במילה "מצפים" טמונה אקטיביות ברמת הכוונה והרצון . פעילות 4 סעיף ב – הבתים דומים באופנים האלה : בשורה הראשונה בכל בית יש פנייה כפולה אל החסידה " חסידה חסידה " המעיד על עוצמת הכמיהה אל מה שהיא מייצגת . בשורה הראשונה בכל בית יש תיאור של החסידה . בכל בית לאחר תיאור החסידה מופיעה שאלה . פעילות 7 בפעילות זו התלמידים נדרשים לרובד חשיבה של הערכה ויישום . לאורך הפרק התלמידים נחשפו לכמה מקורות שמהם חזר ועלה עניין הכמיהה לירושלים ( ולציון בכלל ) - כמיהה שאותה מסמל חג הסיגד . הצלבת המידע שרכשו מן המקורות השונים בפרק תאפשר להם לאתר שורות מתוך השיר שיכולות להחליף את הכיתוב " מרחוק ישתחוו לירושלים הקדושה" המוטבע במדליה . המשפט שיכול להתאים לכך הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר