עמוד:197

על כן , הבנת האמנות אינה מסתפקת בהנאה החושית והרגשית , אם כי אלה אינן בשום אופן הנאות טריוויאליות או חסרות משמעות . ומעבר לכך , לא רק יצירת האמנות כשלעצמה חשובה – אלא גם הדיון הפורה המשתמע ממנה והכלול בה , על העולם ועל עולם האמנות " . דברים אלה שכתבה רחל שליטא על אמנות המאה 21 מיטיבים לייצג גם את עניינו של פרק זה העוסק בואן גוך . מטרות הפרק מטרות תוכן היכרות עם אמן ועם יצירתו . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 שימוש מושכל במושגים חדשים , באוצר מילים מעולם השיח של האמנות הפלסטית לצורך תיאור והבעת דעה , התרשמות והסבר . . 2 הבעת דעה , תיאור והסבר בעל-פה בעקבות התבוננות בציור או הכנת תערוכה . בפרק זה יפתחו התלמידים את כישורי ההבעה בעל-פה שלהם ובייחוד את ה " שימוש בהסבר , בתיאור בהדגמה ובהנמקה , על-פי דרישת המטלה" ואת היכולת לספר סיפור בעקבות חוויה של צפייה " כדי לשתף ולעניין אחרים , באופן שניתן לעקוב אחר השתלשלות העניינים ותוך הדגשת נקודת המבט האישית" ( על-פי הישג נדרש . ( 1 מטרות בתחום של אוריינות ברשת ניווט באתר תוך שימוש באמצעים ויזואליים , בהנחיות מתווכות , בידע קודם על מקומות וירטואליים , בעמיתים , במילון , בשיטוט מקדים . 124 שליטא , ר . על החינוך לאמנות בעידן התקשורת החזותית . מתוך האתר "סל תרבות ארצי : " http : // www . saltarbutartzi . org . il / Index . asp ? ArticleID = 104 & CategoryID = 132 & Page \ = 1 ( נדלה ( 6 . 10 . ב-2014 125 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג הישגים נדרשים בחינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 81-95 ירושלים . עמוד . 82-83

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר