עמוד:194

הערות והצעות להוראת הפרק הערות כלליות מן השעורה ניתן להכין לחם , אך באיכות ירודה . השעורה משמשת בעיקר כמזון לבהמות . מומלץ לשוחח עם התלמידים על הקשר בין האדם לבהמה : האדם מספק לה מזון , והיא משמשת אותו בעבודות השדה ; האדם גם חולב את הצאן והבקר לצרכיו . פעילות 2 התלמידים מוזמנים לקרוא את הטבלה בעיון ובסופו של המהלך לשער מדוע הובאו הביכורים דווקא משבעת המינים . חלק מן המידע ניתן באמצעות תמונות וחלקו במידע קצר . בהמשך מופיעות שאלות המשמשות פיגומים להעלאת ההשערה . אישוש ההשערה יתקיים בקריאת קטע מספרו של עזריה אלון " שבעת המינים . " חשוב לאפשר לתלמידים להתנסות בכל המהלכים , ולא לומר להם מיד את התשובה . בעבודה אם מתקשים או במידת הצורך ניתן לתת לתלמידים להתנסות בהפקת מידע מטבלה , לדוגמה : . 1 איך מוצאים מידע בטבלה ? השלימו : א . כדי לדעת מהי התוצרת של הזית מצליבים בין __________ שמציגה מידע על הזית לבין העמודה ( טור ) שמציגה מידע על . ___________ ב . כדי לדעת איזה סוג גידול היא השעורה , קוראים את המידע בתא המשותף לשורה של _______ ולטור של . _________ . 2 ניתן להזמין את התלמידים " לחוד חידות " י"עפ הטבלה כגון : מי אני ? חג השבועות – חג מתן תורה שבועות הוא יום מתן תורה . כדי לכבד ולרומם את היום הזה סופרים את הימים מן החג הראשון ( פסח ) עד אליו , כמו שאדם הנתון בציפייה נרגשת לפגישה חשובה או לאירוע מסוים מונה את הימים עד אליהם . פעילות 5 במעמד קבלת התורה בהר סיני קיבל משה רבנו גם את התורה שבכתב – חמשת חומשי התורה שאנו מכירים , וגם את התורה שבעל-פה , שבה מפורשות המצוות הכתובות בתנ . "ך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר