עמוד:189

ראשית של ידיעה עיתונאית ) לעומת שימוש במבע מורחב יותר ( כגון כותרת משנה של אותה הידיעה . ( זאת ועוד : תפוצה של חלקי דיבר מסוימים בטקסט עשויה להיות אחד ממאפייני הסגנון של סוגות ותת-סוגות . לדוגמה : הפועל מרכזי בידיעה העיתונאית , כיוון שהיא מדווחת על אירועים ; הוא מרכזי בסיפורי עלילה ספרותיים ; שמות העצם והתארים רווחים מאוד בקטעי תיאור . לכן עימתנו בפרק זה קטעי תיאור עם קטעי עלילה בספרה של נסביט חמישה ילדים והזהו . סוגה אחרת שבה רווח שם התואר היא הפרסומת . חלק דיבר זה משמש לנו בפרק זה נקודת מוצא להכרת סוגת הפרסומת – תפקידיה ותחבולותיה הרטוריות . שמות עצם ותארים בצד חשיפת התלמיד לטקסטים ספרותיים והניסיון לעורר בו סקרנות להמשך הקריאה , ובצד הדיון בפונקציות ובתכנים של טקסטים מסוגות אחדות , אנו מטפלים בפרק זה , כמו בפרקי הלשון האחרים , בהיבטים דקדוקיים של מילים מחלקי הדיבר השונים . לימוד המין הדקדוקי והמספר צריך להתחיל בשלבים מוקדמים של לימוד הלשון בבית הספר היסודי , אך אין להרפות ממנו גם בשלבים מתקדמים , כי סוגיות אלה כרוכות בקשיים רבים : לחלק מהמילים בעברית אין תוספת צורן נקבה , ובכל זאת מינן הדקדוקי נקבה , כגון " כוס , " " רוח , " " אש , " ואין דרך " הגיונית" להבחין בינן לבין שמות עצם בזכר . לעומת זאת , חלק מהמילים שהעיצור האחרון שלהן ת' הן מילים בזכר " ) צומת , " "צוות , " " שירות . ( " צורות הרבים של שמות העצם הן כידוע בלתי סדירות : חלק משמות העצם בזכר , ריבוים כשמות עצם בנקבה ( סופית X ות , כגון " חלונות , ( " וחלק משמות העצם בנקבה , ריבוים כשמות עצם בזכר ( סופית X ים , כגון " נמלים . ( " תרגול ההתאם במין ובמספר הוא אפוא חיוני להקניית השליטה בשמות העצם , ובעיקר הלא-סדירים שבהם . שם התואר , כידוע , נוהג בסדירות , וצירופו לשם העצם " ) נמלים קטנות ( " עשוי להיות לעזר בהכרת המין הדקדוקי של השמות . ( בעת העיסוק בידיעה העיתונאית שכותרתה " תם השרב הגדול" כדאי לספר לתלמידים שהכותרת לקוחה משיר בשם זה שכתב מאיר אריאל , ואפשר להשמיע בית או שניים מהשיר בכיתה . כדאי להסביר לתלמידים המתקדמים שהשימוש בשורה השירית ככותרת אינו מקרי ; הכותב מצפה שהקוראים הישראלים שיקראו את הכותרת יזהו את השיר [ שבמרכזו ליל קיץ ] ויפנו לקריאת הידיעה כשבידיהם הקשר רחב יותר מזה שהידיעה מציגה ( . תארים בפרסומת לתואר יש מקום מרכזי בפרסומת . מטבעם אין רוב התארים מדווחים על עובדות , אלא הם מבטאים עמדה והערכה . הפרסומת , שתפקידה המרכזי שכנועי , משופעת בתארים בתבניות שונות , בחלקם הגדול תארים בערך היתרון וההפלגה . היסוד הדקדוקי , במקרה זה התואר , משמש לנו נקודת מוצא ללימוד הסוגה של מודעות הפרסומת , תפקידה התקשורתי וכמה מאמצעיה הרטוריים והלשוניים . רבים מצביעים על השלילי שבפרסומת , אך כיוון שהפרסומת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר