עמוד:188

תהליך הלמידה נתמך ב - קטע מידע מטרים שמציף מילים וצירופים כמו " געגוע , " " לדמיין , " " לשוב לארץ " – - המהדהדים את הכתוב בפרק ; פירושי מילים במקומות קריטיים ; התמקדות במילה " אז" החיונית להבנת הרצף העלילתי של הפרק ; פעילות הנהרה שבה מתבקשים התלמידים לחבר בין משפט המנוסח בשפה של ימינו לפסוק מתהילים ; התעכבות על שני הפסוקים האחרונים של " שיר המעלות" כדי לגעת בעדינות במבנה של הכפלה וחזרה . הצעה להרחבה בנושא "שיר המעלות" ניתן להציע לתלמידים להרחיב את הבנתם באמצעות הפעילות המופיעה להלן : בפרק מתהילים יש חזרות על מילים דומות או זהות המתארות את מצב הרוח של השבים לציון . העתיקו את המילים האלו , ואחר כך כתבו עוד מלים הקשורות לתחושות הללו . ( דוגמאות לתשובות אפשריות : מאושר , גילה , שמחה , עליזות , התרוממות רוח , גיל , שירה , עליצות , זמרה , צהלה ( .... לאחר העיסוק בשיר כדאי להציע לילדים לספר איזו הרגשה עלתה בהם בעקבות הקריאה בשיר . הפרק " שמות תואר ותוארי פועל " ( עמוד 106 בספר הלימוד , כרך ( 2 הדיון המטא-לשוני בחלקי הדיבר – שמות עצם , פעלים , תארים ( תוארי שם ) ותוארי פועל הוא למעשה דיון באבני הבניין של השפה . הוא מעניק לתלמיד מערכת מושגים שבעזרתה אפשר לתאר תופעות לשוניות בדרך תמציתית ומכלילה . התובנות המטא-לשוניות עוזרות כמובן גם ללימוד פונקציונאלי – הכרת מבנים של צירופים ומשפטים , הכרת דרכי הרחבה של יסודות לשוניים – תוספת שמות תואר לשמות עצם , תוספת תוארי פועל לפועל , שימוש במבע מצומצם ( כגון כותרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר