עמוד:130

הפרק " אחים מיוחדים " ( עמוד 142 בספר הלימוד , כרך ( 1 נושא הפרק הפרק מפגיש את התלמידים עם ילדים שיש להם אחים עם אוטיזם , מתוך המחשבה שזוהי נקודת מבט מעניינת ושונה על הקשיים של ילדים עם אוטיזם , וכמו כן מתוך רצון להעצים את " האחים המיוחדים" על ידי העלאת הנושא לסדר היום . התלמידים יכירו מעט מעולמם של ילדים עם אוטיזם ושל משפחותיהם , וילמדו להפיק מידע מתוך מקורות מידע מסוגים שונים . הקניית ידע בנושא יכולה לתרום לקירוב כלשהו בין החברה ה ' רגילה ' לבין בעלי הצרכים המיוחדים . כיום , המגמה הקיימת במערכת החינוך היא של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך ה ' רגילה , ' במידת האפשר ועד כמה שניתן . לפיכך , מן הראוי לעסוק בנושאים של צרכים מיוחדים מנקודות מבט שונות ובהתאם לגיל התלמידים . אך לא רק מכוח השילוב עלינו להקנות ידע בנושא , אלא במטרה לפתח סובלנות אמתית כלפי האחר . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 היכרות עם אחת מקבוצות בעלי הצרכים המיוחדים בחברה . . 2 פיתוח סובלנות כלפי האחר . מטרות הבנה , הבעה ולשון – . 1 הצגת מידע על נושא מסוים משתי נקודות מבט ( מידע פורמלי יםסיפורו יםאישי . ( . 2 הפקת מידע מתוך חשיפה לטקסטים מסוגים שונים ( טקסט כתוב , סרטון וידיאו , תמונות . ( הערות והצעות להוראת הפרק פעילות 1 ( ציורים שהופיעו בלוחות שנה שפרסמה אלו " ט ) התלמידים מתבקשים להתבונן בתמונות בלי שהם יודעים מי צייר אותם . זאת במטרה לאפשר להם להתבונן על התמונות באופן בלתי משוחד / נטול פניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר