עמוד:73

כדאי לחזור ולחשוב על השאלה הפותחת את הפרק ( למי חשובה הסליחה ?( בהקשר לנקודות המתייחסות לסיפור " רבי אלעזר והמכוער" שצוינו לעיל בפעילות : 1 האם הסליחה חשובה רק לגורמי העוול ( כדי שיוכלו " להזדכות" על המעשה שעשו ) או גם לקורבנות שנפגעו ? אולי קבלת הסליחה גם עוזרת לנעלבים " לטהר את לבם " ומאפשרת להם להרפות מעלבונם ומכעסם ולהמשיך הלאה ? במהלך הדיון כדאי לעודד את התלמידים לשתף בחוויות אישיות שלהם ממקרים דומים . הפרק " והיית אך שמח " ( עמוד 17 בספר הלימוד , כרך ( 1 נושא הפרק הפרק עוסק במצוות השמחה בחג הסוכות , ומבקש לברר מדוע רק בחג הסוכות התורה מצווה על השמחה . הפרק מתבסס על מקורות מידע שונים מתוך ארון הספרים היהודי המבליטים ערכים של נתינה ושיתוף . התלמידים יכירו מטבעות לשון המתקשרים לחג . בסיומו של הפרק מופיע השיר " סוכת מיכל" של המשורר זאב . תמונות של ליקוט בוטנים בסתיו המופיעות אף הן בפרק נועדו להמחיש את הקשר בין הנאמר במקורות היהודיים למציאות חיינו כאן ועכשיו . כדאי להעלות את העניין בפני התלמידים ולציין כי היום האסיף הוא ממוכן והגידולים מגוונים ( לא מגדלים רק את שבעת המינים . ( ניתן להפנות את תשומת לבם של התלמידים לכך שהבוטן הוא שיח . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התוודעות לסיבות שבגינן מצווה לשמוח דווקא בחג הסוכות . . 2 העלאת המודעות למנהג של הזמנת האושפיזין ולמקורותיו . . 3 העלאת המודעות לערכי נתינה ושיתוף ובתוך כך גם לערך שיתוף האחר בשמחה . יעדים בחינוך לשוני . 1 על-פי הישג נדרש 7 מתוך תכנית הלימודים : א . " הבנת הנושאים , הרעיונות והמסרים העולים מהקריאה בטקסטים , שהם חלק מהמורשת התרבותית היהודית ; " ב . " זיהוי והבנה של הזיקה בין טקסטים שונים מהמקורות היהודיים ; " ג . חיזוק יכולות הזיהוי והשליטה בתופעות ייחודיות או בולטות של הלשון בטקסטים מהמקורות היהודיים הנלמדים בכיתה - 106 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג הישגים נדרשים בחינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 81-95 ירושלים . עמוד . 93

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר