עמוד:177

הפרק " זיכרונות עולים " ( עמוד 88 בספר הלימוד , כרך ( 2 נושא הפרק המכנה המשותף לשתי יצירות הספרות ( סיפור ושיר ) המופיעות בפרק הוא ששתיהן נכתבו בידי עולים המספרים בבגרותם על חווית עלייתם לארץ כילדים . התלמידים עוסקים תחילה בסיפור ולאחר מכן בשיר ורק אחר כך משווים ביניהם . כך יודגשו לא רק ההבדלים הנושאיים בין שתי היצירות אלא גם דרכי ההבעה שבהן בחר כל אחד מהכותבים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התבוננות חווייתית-רגשית בסיפורי עלייה . . 2 חשיפת התלמידים ליצירות ספרות שעוסקות בזיכרונות עלייה . מטרות הבנה , הבעה ולשון . 1 עמידה על רכיבים ריאליסטיים בסיפור ובשיר-סיפורי . . 2 התמודדות של התלמידים עם חוסר שלהם בידע העולם הן במפגש עם שיר והן במפגש עם סיפור . . 3 הבנה של משמעויות גלויות וסמויות ביצירות . . 4 דרכי אפיונן של דמות המספר ושל הדמויות המשניות ( על-פי הישג נדרש : 6 " אפיון הדמות ביצירה על פי מעשיה , דבריה , מחשבותיה וקשריה עם דמויות אחרות , וביטוי עמדה אישית כלפיהן . ( " . 5 הבחנה בסוגי הומור ביצירות . 122 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג הישגים נדרשים בחינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 81-95 ירושלים . עמוד . 90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר