עמוד:70

הקשר בין שמחה ליום כיפור כלל אינו מובן מאליו , אך הוא שכיח יותר בתוך העולם החסידי שבמסגרתו נכתב " מעשה בחייט . " בעולם החסידי שמחה היא ערך עליון , והיא באה לידי ביטוי הן בעבודת האלוהים והן ביחסים בין הבריות . בעולם החסידי השמחה מתקשרת לשפע , להתלהבות ולדבקות , לפתיחות הלב להתכוונות פנימית , לבחירה באופטימיות ובעבודה פנימית מול ספקות וקשיים באמונה . פעילות 6 סעיף א –סביר להניח שכוונת הביטוי " פמליה של מעלה" היא ל " מלאכים , " אבל ייתכן שהתלמידים כלל לא יעלו זאת על דעתם , ומעניין לשמוע אם יהיו להם רעיונות אחרים . סעיף ב –בהנחה שהתלמידים מזהים את הצירוף "של מעלה" רק עם הדימוי השגור של אלוהים ה"יושב" בשמיים , שאלה זו מבקשת להרחיב את הדימוי הזה בעזרת הביטויים המוצגים בה . פעילות 7 תלמידיו של רבי אלימלך מייצגים ערכים של כבוד , יראה , חומרה , הכרה בהיררכיה שבין אדם לאלוהים והקפדה על הכללים . לעומת זאת , רבי אלימלך מתאפיין בהתייחסות אינטימית לאלוהים , בכנות , באותנטיות רגשית ובשפה ובמחשבה יצירתיות . העשרה : בשיעורי תנ"ך בכיתה ה התלמידים לומדים את הסיפור על דוד המלך שכרכר לפני ארון ה' ועל מיכל שצחקה לו . אפשר להביא את הסיפור הזה כדוגמה לממד לא פורמלי , רגשי ואותנטי ביחסים שבין אדם לאלוהיו . פעילות 9 ב כדאי להדגיש בפני התלמידים כי בפעילות זו הם מוזמנים לכתוב מתוך ניסיונם האישי על אירוע מחיי היומיום שלהם או על אירוע דמיוני . אפשר לכוון אותם לחשוב על אירועים טעונים שהשתתפו בהם או היו עדים להם - אירועים שהיה בהם ממד של חוסר הבנה או חוסר קבלה , או מידה של עלבון , ביקורתיות , שיפוט , התנשאות וכדומה . הנחו את התלמידים שבחרו לשלב את המשפט הנתון בטקסט שלהם לעשות זאת באמצעות אחת הדמויות המופיעות בטקסט : למשל דמות המשתתפת באירוע או עדה לאירוע , או דמות המשתמשת בטקסט כדי לחנך . הדמות הנבחרת יכולה להגיד את המשפט , לכתוב אותו או לחשוב אותו . בעבודה עם מתקשים כדאי להחליט יחד , בקבוצה קטנה , על אירוע אחד , לקדם בעבודת צוות את הכתיבה , וליזום משובים שוטפים על הניסוח . הסיפור "רבי אלעזר והמכוער" – תלמוד בבלי , תענית כ , ע " א-ע " ב רוב המדרש כתוב כשיחה בין דמויות שונות , והטקסט אינו מציין מי הדובר ומי הנמען שאליו הוא פונה , כפי שאופייני למדרשי חז"ל . כדאי לקרוא את המדרש בקול , ותוך כדי קריאה רצוי לוודא שברור לתלמידים מי הדוברים ואל מי הם פונים בכל שלב ברצף השיח . להלן מקצת השיח מל וּ וה בציון הדוברים . " נזדמן לו [ לרבי אלעזר ] אדם אחד שהיה מכוער ביותר . אמר לו [ האיש אמר לרבי אלעזר : [ שלום עליך רבי , ולא החזיר לו . אמר לו : [ רבי אלעזר לא השיב בברכה , אלא העליב את האיש ] : ריקא .... אמר לו [ האיש : [ איני יודע ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר