עמוד:121

פעילות 4 השיר נפתח בקריאה ותחינה לה' המודגשת בסימן קריאה . אנא פּ תח ארבות-שמים – ארבה אחת ! החשיבות שיש לתחינה לה' בעיני המשוררת מתבטאת בכך שהיא בחרה לפתוח בה את השיר ולהדגיש את משפט הפתיחה באמצעות סימן קריאה . זהו סימן הקריאה היחיד בשיר ומכאן ואילך המשוררת מפרטת את בקשתה ומציינת איזו השפעה תהיה להיענותו של ה' לבקשה . השינוי בקצב מדגיש את המעבר מיחידת מבע אחת לאחרת . לדוגמה : שלח ט פּ ות גדולות , עגלות וּ מת וּ קות – לאדמה אדמה צחיחה . גרש ר וּ חות רעות משתוללות וחר וּ לים מרשרשים יבשים . העלה לנ וּ סביונים רכים , צהבים כחלמונים , פעילות 5 לפניכם כמה דוגמאות למילים " מ וּ עדות : " " וכלניות " - כיוון שאנו רגילים לומר כלניות עם דגש בכף בראש מילה ; " עגלות " - כיוון שאותם עיצורים יכולים להופיע בניקוד אחר ובמשמעות אחרת כגון : עגלות או עגלות ; מילים לא מובנות כגון " וחר וּ לים "; ו"ו החיבור ואותיות בכל"ם שהניקוד שלהם משתנה . סעיף א – התלמידים מתבקשים לברר את פירושיהן של המילים הקשות מאחר שיכולת הדיוק , השטף , ההנגנה והתקשורתיות קשורות קשר הדוק להבנה . סעיף ג – קריאה חוזרת – קריאה בקול רם , תוך חזרה על אותו הקטע כמה פעמים , משפרת דיוק ושטף בקריאה ומפנה קשב להבנת הטקסט . בעקבות קריאה חוזרת חל גם שיפור בהנגנה ובתקשורתיות . הקריאה החוזרת ונשנית מובילה להעמקה ולהבנת המשמעות של השיר , ובכך היא בונה את הפרשנות האישית המביאה בסופו של דבר לקריאה פרשנית של הטקסט . הקלטה של הקריאה והאזנה חוזרת יכולות לאפשר לתלמידים לשים לב ולהתייחס לפרטים שונים בקריאה שלהם ולשפר אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר