עמוד:119

ה' הניח את האדם בגן העדן " אדם ואדמה " - כלומר האחריות המוטלת על האדם היא לא רק לעבוד למחייתו אלא גם לשמור על אזורי המחייה למען עתידו ועתיד הדורות הבאים . ניתן להרחיב שעל-פי הפרשן אבן עזרא הכוונה בפועל " לעבדה " היא להשקות את הגן והכוונה בפועל " לשמרה " היא לשמור על הגן מכל החיות שלא ייכנסו אליו ויטנפו אותו . פעילות 5 מטרת הפעילות הזו היא להפנות את תשומת לבם של התלמידים לדיוק ולשטף בקריאה . לפני שהם קוראים את הפסוקים בעצמם הם מתבקשים לשים לב להבדל בהגייה של ו' החיבור שיש לה מופעים שונים . בהמשך הם מתבקשים לבדוק את קריאתם מול הקריינות המקצועית . פעילות 6 בדיון בכיתה כדאי לחדד את החשיבות של קריאה מדויקת ושוטפת התורמת להבנת הטקסט על-ידי השומעים . הדיוק מונע טעויות בהגיית המילה ; טעויות עלולות לגרור שינויים במשמעויות של מילים . גם השטף תורם לדיוק ולהבנה . קריאה מדויקת מחייבת פענוח והגייה מדויקים של העיצורים והתנועות , הגייה מדויקת של אותיות אהו"י ופענוח מדויק של סימני הניקוד . קריאה שוטפת היא קריאה מצרפת ולא הברתית , ללא הפסקות שאינן מתאימות בין המילים ובין המשפטים . בדיון בכיתה כדאי לחדד את החשיבות שיש לקריאה מדויקת ושוטפת עבור הבנת השומעים . ניתן להדגים לתלמידים כיצד פענוח לקוי של הניקוד יכול לשנות את משמעות המילה , וכיצד קריאה הברתית משבשת את הבנת המילה . " בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון , " מדרש קהלת רבה , ז פעילות 1 בקריאה הדמומה של המדרש התלמידים מתבקשים להתייחס בין היתר לסימני הפיסוק שהם חלק מן ההנגנה . נוסף על זיהוי נכון של סימני הפיסוק , ההנגנה הראויה כוללת גם שימוש נכון בהטעמה ( מלעיל ומלרע ) וביטוי נכון של המעבר ליחידת שיח חדשה . ציינו בפני התלמידים שההנגנה מבטאת את הפרשנות האישית של הקוראים את הטקסט . פעילות 2 סעיף א – הפעילות נועדה לברר את התוכן ואת משמעותו , כשלב מקדים הכרחי , לפני הקריאה בקול לפני קהל . סעיף ב – המדרש מדגיש את המחויבות של האדם לשמור על העולם . יש בו פנייה ואזהרה : " תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת , אין מי שיתקן אחריך . " הקריאה הקולית של הפנייה והאזהרה צריכה להיות מובחנת , מודגשת ושונה מן הקריאה של הקטע הראשון של המדרש . סעיף ג – ההדגשה מתאפשרת באמצעות שינוי בקצב הקריאה ( האטה או האצה ) ובאמצעות שינוי בעוצמת הקול ( החלשה או הגברה ) הקול ) וכן על-ידי קריאה שיש בה נימת אזהרה . סעיף ד – היבט זה קשור לתקשורתיות . בשלב זה מומלץ לבנות עם התלמידים מחוון על פי התבחינים האלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר