עמוד:116

מטרות הפרק מטרות תוכן היכרות עם נושא לימודי-מדעי – הסבר על היווצרות הרי געש והסיבה להתפרצותם . מטרות הבנה , הבעה ולשון תהלוך של קריאת הטקסט באמצעות שתי אסטרטגיות קריאה עיקריות של הטקסט המידעי : קריאת מפה בעזרת מאפייני ארגון בולטים של הטקסט . קריאה מעמיקה של כל פסקה והבחנה באמצעים לשוניים ולוגיים המארגנים את הנושא בה . הערה : פעולת הסיכום כוללת הבנה מעמיקה של הטקסט הנקרא . לפיכך פרק זה , שהוא הראשון מבין הפרקים המופיעים בספר הלימוד הנוגעים בנושא הסיכום , עוסק בתהלוך של קריאת טקסט . שני הפרקים הנוספים הם : " דרבנים ולווייתנים" ( כרך , ( 2 שהסיכום הוא הנושא המרכזי בו , והפרק " ידיד נפש" ( כרך ( 1 העוסק בנושא גם אם לא כנושא מרכזי . הערות והצעות להוראת הפרק הטקסט המוצג בפרק הוא טקסט מידע לימודי כמו טקסטים רבים המופיעים בספרי לימוד ו / או ביחידות תוכן המכוונות לתלמידים . לחלק מן התלמידים הוא עשוי להיות קשה ומורכב בגלל תהליכי השרשרת המתוארים בו , חלקם משוערים וחלקם נצפים . הוא עמוס במושגים ( מגמה , לחץ , הרי געש רדומים , ( והוא מציע הסבר לשתי שאלות : איך נוצרים הרי געש , ומה הסיבות להתפרצות של הרי געש . קריאה בטקסט מידע דורשת יכולת גבוהה של ליקוט , ארגון וסיכום מידע . לעתים המידע מצומצם ודחוס ואז נדרש ידע קודם רחב ו / או פענוח של משפטים מורכבים האוצרים מידע רב . תהלוך הקריאה המוצע מפרק את הטקסט לרכיביו ומאפשר : לברר את המילים והמושגים המרכזיים , לנצל את הפעלים לצורך ארגון מחדש של המידע , להתייחס למבנה הטקסט ( פסקות ) ולמבנה הפסקה ( משפט ראשון והזיקה אליו במשפטים הבאים . ( התרשים מהווה פיגום להבנת קשרים לוגיים בתוך פסקה . התמונות המלוות את הפרק מובאות לשם המחשה וגירוי . פעילות 1 ההזמנה לקריאת הטקסט אינה מלווה בשאלה הנוגעת לתוכן אלא בהפניית תשומת לב הקוראים הצעירים אל רכיבי הטקסט , במקרה זה – המילים שאותן בחר המחבר להדגיש . הטקסט הינו טקסט מידע , ובדומה לספרי יען ומקורות מידע מקוונים , המיועדים לתלמידים צעירים , המילים המודגשות בו הן המושגים המרכזיים שיש להבהיר לקוראים הצעירים . בטקסט מקוון היה המחבר , מן הסתם , מאפשר לקוראים לעבור באמצעות קישור להסבר ( היפר-טקסט . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר