עמוד:170

העלאת המודעות לקשר בין יצירות שונות ולהתכתבות ביניהן ( אינטרטקסטואליות . ( היבטים אלו המסייעים לתלמידים " למצוא קשרים החורגים מגבולות הטקסט היחיד ולהבין שיצירות ' נשענות' על יצירות " . ההתבוננות בשלושת הטקסטים מעניקה לתלמידים הזדמנות להתבונן בחירות שנוטלים לעצמם משוררים המציעים פרשנות משלהם לטקסט מארון הספרים היהודי ובכך חושפים את תפיסת העולם ההומניסטית שלהם . התלמידים עורכים היכרות עם נקודות המבט של היוצרים - נקודות מבט שדרכן הובילו את הגדי " שלהם " לכיוון ספרותי אחר . הטקסט מן ההגדה מזמן חשיבה על הצורך של שני המשוררים להציג את גרסתם לסיפור המעשה . . 2 תכנון קריאה קולית המותאמת למאפייני השיר הנקרא ( למשל : מאפיין השדה הסמנטי של פעלים המביעים כוחנות ואלימות ומאפיין של הסיום הדרמטי של השיר ) באמצעות השיר של כספי . . 3 כחלק מן העיסוק בשיר של בנימין כספי יפגשו הילדים את טקסט המקור מן ההגדה , ישוו בין השיר החדש למקור ויתבוננו גם בקרבה שבין הארמית לעברית . . 4 הצבעה על מרכיבים של הומור באמצעות המפגש עם שירו של מאנגר . הערות והצעות להוראת הפרק השיר " חד גדיא " מאת בנימין כספי " חד גדיא " של בנימין כספי עוסק בטקסט מעולם השיח של המקורות היהודיים , עולם ש " מזמן מפגש עם טקסטים מהמורשת היהודית שמהווים רכיב משמעותי בבניית המאגר התרבותי-לשוני של אדם יהודי בישראל " . הטקסט מההגדה משמש ליוצרת תשתית של תוכן והקשר , ובו בזמן 120 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג רכיבי החינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 16-80 ירושלים . עמוד . 57 121 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג רכיבי החינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 16-80 ירושלים . עמוד . 19

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר