עמוד:56

. 4 מדרש רבנו בחיי על הכתוב בספר דברים , פרשת ראה , טז ( בתוך : " למה שמחים בחג הסוכות ("? . 5 דברים טז , פסוקים טו-יג ( בקשר לשמחה המשותפת בחג הסוכות ) . 6 רמב"ם , הלכות שביתת יום טוב , ו , יח . 7 הפסוק המקראי ( מספר ויקרא , פרק יט , פסוק טז ) ופרשנות הרמב " ם לפסוק זה . 8 משנה ( אבות א , א ) . 9 קטע מדברי הרמב " ם ממשנה תורה , הלכות תשובה , פרק ב , הלכה ט . 10 פסוקים מספר בראשית , פרק ב , ד-ט , טו . 11 " בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון , " מדרש קהלת רבה , ז ספרי קריאה מעגל ראשון . 1 " אמיל והבלשים" – אריך קסטנר מעגל שני . 1 " סוד הגן הנעלם" – פרנסס הודג'סון ברנט . 2 " מונה מספר לכוכבים" – לויס לורי . 3 " בין ים לים" – רונית לווינשטיין-מלץ . 4 " וולפיניאה מומי בלום" – נורית זרחי טקסטים לא-ספרותיים מעולמות שיח שונים לפי סדר הופעתם בספר כרך 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר