עמוד:44

תצורות שונות של טקסט המסגרת המושגית עבור אוריינות הקריאה , שהוכנה לצורך מבחן פיזה , 2015 כוללת הגדרה של ארבע תצורות טקסטים שהקוראים נפגשים אתן . תצורות אלה צריכות להוות חלק מאוסף 82 ראמ ) "ה מרץ , ( 2013 פיזה – 2015 טיוטת המסגרת המושגית באוריינות קריאה . מתוך אתר הראמ – Pisa – "ה מחקרים בינלאומיים : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Rama / MivchanimBenLeumiyim / OdotPisa . htm 83 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( "ג תוכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . 84 ראו שם . 85 משרד החינוך ( תשע-ב"תשע . ( "ג קידום תהליכי כתיבה . בתוך : תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות - ה' ו' ( עמודים . ( 38-44 ירושלים . / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Yesodi / ChinuchLeshony / ezerLehoraa 86 משרד החינוך ( תשע . ( "א-2011 כאן ביתי – מעיינים בפרק על הרשות המקומית בספר מולדת , חברה ואזרחות . קריאת טקסט היא פעולה אינטראקטיבית שבמהלכה הקוראים נשענים על המחשבות ועל ההתנסויות שלהם . האינטראקטיביות נכונה גם בהקשר לקריאת טקסטים מודפסים וגם בהקשר לקריאת טקסטים דיגיטליים , אך מועצמת עוד יותר בהקשר לאלה האחרונים . הטקסט הדיגיטלי מציב בפנינו דמות קורא / כותב חדשה . המבנה הרשתי של הטקסט מציע למשתמשים לבחור את מסלול הקריאה : למשל כשקוראים מאמר ובוחרים ללחוץ על מילה " חמה" שמעבירה לאתר אחר ואז נכנסים לעוד מקום בעקבות זאת , ואולי בוחרים לא לחזור כלל לטקסט המקורי . בתהליך הזה ההבחנה בין קולט למפיק מטשטשת . דוגמה נוספת לטשטוש הזה היא כאשר כותבים מגישים טקסט לקוראים ( למשל סטודנטים למרצים לשם קבלת משוב על עבודתם : ( הקוראים כותבים על גבי הטקסט של הכותבים באמצעות הפונקציה של " עקוב אחר שינויים . " פונקציה אחרונה זו רלוונטית גם לכתיבה שיתופית ועל המורים לאפשר לתלמידים לכתוב חלק ממשימות הכתיבה שלהם W ב-ord וללמד אותם , כחלק מפעילות עם עמיתים , להשתמש בפונקציה של " עקוב אחר שינויים , " כדי להכינם להיות קוראים-כותבים מהסוג הזה . חשוב מאוד ללוות את התלמידים במהלך פעילות זו ולספק להם מחוון מסייע עבור הערכת הכתיבה של חבריהם . כאמור , המבנה הרשתי של טקסט דיגיטלי מזמן לקוראים מגוון , אולי אינסופי , של מסלולי קריאה . אך גם טקסטים " קבועים" ( להבדיל מ"דינאמיים = " הייפרטקסט ) מזמנים לעתים קריאה במסלולים שונים , וזאת כאשר הטקסט הוא מרובה ייצוגים ( מולטי-מודאלי , ( כזה המכיל לצד טקסט כתוב גם אלמנטים אחרים כמו תמונה , קומיקס ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר