עמוד:42

למידה ממקורות מידע מרובים ללא קשר לתמורות שחלו במאה , ה-21 עם העלייה בגיל וביכולות הקוגניטיביות התלמידים נדרשים להתמודד עם כמה מקורות מידע העוסקים באותו הנושא . עם זאת , לא ניתן להפריד את הדיון בנושא הלמידה ממקורות מידע מרובים מהתמורות שחלו במאה ה-21 ובעקבות כך גם מהנדרש מבוגרי בית הספר במאה זו . הבנה של שני מקורות מידע ומעלה מצריכה את הדברים האלה : יש להעריך הן את התוכן והן את המקור של כל אחד ממקורות המידע ; כמו כן , מתבקשים הקוראים להשוות בין מקורות המידע השונים ולהעריך את היחסים התוכניים ביניהם ( למשל האם הם משלימים או סותרים האחד את השני ?( וגם את הקשרים בין המקורות שלהם . בנוסף לכך , על הקוראים להציג הבנה כוללת מתוך כלל מקורות המידע ולהסיק מסקנות . כדי לעזור לתלמידים בכל הפעולות הקשות הללו יש צורך לזמן להם מצבים שונים של תרגול אסטרטגיית המיזוג . ב"מילה טובה מאוד לכיתה ה" שמנו במוקד של קידום המיומנויות את האסטרטגיות מסדר חשיבה גבוה , וביניהן את אסטרטגיית המיזוג . לדוגמה : בפרק " זוכרים את רבין" ( כרך ( 1 נחשפים הילדים לכמה טקסטים העוסקים בילדותו ובנערותו של יצחק רבין . התלמידים צוברים ידע ומשווים בין המיידעים השונים , אך גם למדים כי שילוב בין כמה מקורות מעשיר את הידע בנושא מסוים לא רק בהקשר לכך שנצבר מידע , אלא גם בהקשר לכך שההיחשפות לכמה מקורות והשילוב ביניהם יוצרים תמונה שלמה ועשירה יותר . העלאתו של נושא זה למודעות התלמידים מהווה את מהות הפרק . בנוסף לכך , מתחדדת המודעות להבדלים בין מקורות מידע בהקשר לנימה המבוטאת בהם . גם בפרק " הזכות לחינוך" ( כרך ( 2 על התלמידים להגיע למסקנה בעקבות מיזוג מידע מכמה מקורות המהווים יחד טקסט מרובה ייצוגים ( טקסט כתוב + תמונות + מפה עם מקרא : ( הסקה על קשר היא סוג של מתן 72 ראמ ) "ה מרץ , ( 3201 פיזה – 2015 טיוטת המסגרת המושגית באוריינות קריאה . מתוך אתר הראמ – Pisa – "ה מחקרים בינלאומיים : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Rama / animBenLeumiyimMivch / OdotPisa . htm עמוד . 9 73 ברזלי , 'ש ( 'אוק . ( 2013 מחפשים אחר הבנה . הד החינוך , גיליון בנושא "הוראה לשם הבנה . " 74 בריט , א"מ ורוט , ( 2012 ) ( B ritt & Rouet ) ג'"פ אצל : ברזלי , ש' ( אוק' . ( 2013 מחפשים אחר הבנה . הד החינוך , גיליון בנושא " הוראה לשם הבנה . " קריאה במאה ה-21 " אוריינות קריאה היא יכולתו של הפרט להבין טקסטים כתובים , להשתמש בהם , להעריך ולבקר אותם ולעסוק בהם במטרה להשיג את מטרותיו , לפתח את הידע והפוטנציאל שלו ולהיות חלק מהחברה " . ראינו לנכון להרחיב על אודות קריאה במאה ה-21 בהקשר לשני נושאים : למידה ממקורות מידע מרובים ותצורות שונות של טקסט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר