עמוד:40

לנטוש רעיונות כדי לשקוד על רעיון חדש ; לעומת זאת , הכתיבה בעיפרון על גבי נייר הייתה לינארית יותר ( סיעור מוחות , כתיבת רעיונות , כתיבת טיוטה , תיקון וכן הלאה ) . מורים שהצליחו לחולל למידה מטה-קוגניטיבית בעזרת טקסטים דיגיטליים הם אלה שגם דרשו מהתלמידים להפיק תוצרי מידע דיגיטליים . הסביבה הדיגיטלית מאפשרת נגישות רבה יותר וקלה יותר ל"במות" שעליהן יוצגו תוצרי הכתיבה של התלמידים : התלמידים יכולים למשל לפרסם את תוצרי הכתיבה שלהם באתר של בית הספר וכך להרחיב את קהל הקוראים מקהל מצומצם שרק מורים נמנים עמו לקהל רחב יותר ; והם יכולים גם לקבל משוב לאותם תוצרים ולתת משוב לתוצרים של עמיתיהם למשל באמצעות הכלי של Google docs או אפילו . W ב-ord דוגמאות לסביבות מדומות שנוצרו כדי לטפח את הכתיבה בסביבה הדיגיטלית : הדמיות של מערכות עיתון ובניית סימולציות לכתיבה ביקורתית הנוגעת לתופעות חברתיות ( למשל , העברת נייר עמדה בדואר האלקטרוני לקבוצת תלמידים ששיחקה בתפקיד " ועדת חקירה . ( " המורים מתבקשים לסייע לתלמידים בהקשר ללמידת מיומנויות מחשב ומידע . אחת הדרכים המוצעות לכך היא : " המחשת מידע וקיום תהליכים מטה-קוגניטיביים לגבי הלמידה בסביבה המקוונת " . הספר הדיגיטלי מאפשר להעביר את התלמידים לסביבת למידה שיש בה גם פעילויות כתיבה מתוהלכות בעזרת טכנולוגיה . עד ליצירת המסמך ה"סופי" ( שגם אותו הם יכולים להמשיך ולערוך , ( הילדים נעזרים בטכנולוגיה בשלב הראשון כדי לחפש חומרים ובשלב השני כדי לכתוב פסקות קצרות בהתאם לכותרות / שאלות נתונות . למשל : אם התלמידים מתבקשים לכתוב סיכום על עמדתה של כותבת מסוימת לאחר שקראו טקסט שכתבה , יופיעו על גבי צג המחשב שלהם שדות לכתיבה הנושאים כותרות כמו " עמדת הכותבת , " " נימוקים" ו"מסקנות . " הילדים ממלאים את השדות השונים ועוברים למסך הבא . בעזרתו של מסך זה , המאגד לשדה אחד את כל מה שכתבו קודם , התלמידים יכולים לחבר ולקשר בין הדברים . בכל שלב יש אפשרות להציג להם טיפים בנושאים שונים . הכתיבה היא בתוך שדה טקסט עשיר המאפשר לעצב את הטקסט במידה מסוימת , להוסיף תמונות וכך ליצור טקסט מרובה ייצוגים ולערוך אותו . יתרון נוסף של עבודה בסביבה דיגיטלית זו הוא שניתן להציג לתלמידים את הטקסט שאליו הם צריכים להתייחס לצד פעילות הכתיבה שלהם , מה שמאפשר גרירה מהטקסט במידת הצורך ועבודה בסביבה אחת . 67 Baker , E & Kinzer , C . K . ( 1998 ) In : Goldberg , A ., Russell , M . & Cook , A . ( 2002 ) . Meta Analysis : writing with computers 1992-2002 . Technology and Assessment Study Collaborative . Boston College . http : // www . bc . edu / research / intasc / PDF / Meta _ WritingComputers . pdf 68 דמיקו , 'ג ( 2006 ) ( Damico ) אצל : סלנט , ע' ופז , ד' . ( 2012 ) ספרי לימוד דיגיטליים בארץ ובעולם . מכון מופ . "ת 69 סלנט , ע' . ( 2011 ) התמודדות בתי ספר עם כתיבה מתוקשבת כתהליך לימודי יזום – סקירת מידע . אתר מס " ע , מתוך המדור " קריאה , כתיבה וטקסטים http : // amisalant . com /? p = 780 . " 70 שם 71 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – CIL – בתי ספר יסודיים . עמוד . 7 מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר