עמוד:39

בסביבה דיגיטלית הוא הרעיון הנקשר לאפשרות של קהל קוראים : טקסט ממוחשב יכול להיות ממוען לקהל גדול של קוראים ואפשר להגיב עליו , כלומר לקבל משובים מהקוראים ובכך לתקן ולשפר את הכתיבה בהזדמנויות רבות יותר מאשר מתאפשר בכתיבה על גבי נייר . ההיבט הזה תואם לאחד מהעקרונות של כתיבה טובה – בדרך כלל לטקסט הכתוב יש נמענים ועובדה זו אמורה להנחות את הכותבים בעת כתיבתם . השימוש בכלים ובטכנולוגיות חדשות מביא לשינוי במשימות כתיבה מסורתיות : אחד הדברים שהחוקרים לאמב וג'ונסון ( Lamb & Johnson ) מדברים עליהם הוא הנגישות לחומרים באינטרנט וקלות תפעולם של כלים פתוחים באינטרנט ( כמו למשל : מפות חשיבה . ( קיומם של כלים קלים לתפעול ונגישות לחומרים כתובים , כמו מילון ועיתונים מקוונים לילדים , יכולה מצד אחד להקל על השגת המטרה של קידום הכתיבה בכך שמרב המשאבים של הלומדים יופנו לכתיבה עצמה , אך מצד שני היא דורשת הכנה לעבודה בסביבה רוויית קישורים כזו . נקודה נוספת שלאמב וג'ונסון ( L amb & Johnson ) מעלים היא האתגר של המורים והתלמידים לחשוב כיצד לשלב את האלמנטים של המולטימדיה במשימות הכתיבה . עבור התלמידים , האלמנטים של המולטימדיה , ובכלל זה השילוב של אמצעים חזותיים במטלות כתיבה , יכולים לשמש גורם מדרבן לכתיבה כי הם נוכחים ממילא בחייהם של התלמידים ויוסיפו להם עניין ואתגר . שילוב מולטימדיה בעת הכתיבה יצריך מהתלמידים להשקיע יותר בכתיבה ואולי אף יפתח את יכולתם לעשות אינטגרציה בין החלקים השונים ( שילוב קוהרנטי בין מילים לתמונות , קטעי וידאו או תרשימים למיניהם . ( מטא-אנליזה שנעשתה על מחקרים , שהשוו בין ההשפעה של השימוש במעבד תמלילים על יכולות הכתיבה לבין השפעת השימוש בעיפרון ובנייר על יכולות אלה , העלתה כי תלמידים שכתבו במעבד תמלילים נטו להפיק טקסטים ארוכים יותר מאשר אלו שהשתמשו בעיפרון ובנייר . גם מבחינת איכות הטקסט מצאו החוקרים יתרון בכתיבה במעבד תמלילים . כשניסו להבין מהם הגורמים שמשפיעים על הקשר הזה גילו ששכבת הגיל של התלמידים השפיעה על הקשר באופן מובהק : ככל שעולים בשכבת הגיל , ההשפעה של השימוש במעבד תמלילים על איכות הכתיבה גדלה . החוקרים בדקו גם את נושא השכתוב של טקסט : מאחד המחקרים עלה כי תלמידים שהשתמשו במעבד תמלילים ערכו את הטקסט שלהם כבר בשלבים מוקדמים יותר של הכתיבה והיו גמישים ומוכנים 63 סלנט , ע' . ( 2011 ) התמודדות בתי ספר עם כתיבה מתוקשבת כתהליך לימודי יזום – סקירת מידע . אתר מס " ע , מתוך המדור " קריאה , כתיבה וטקסטים http : // amisalant . com /? p = 780 . " 64 Lamb , A . & Johnson , L . ( 2012 ) . Beyond Words in Word : Tablets and the New World of Writing . Teacher Librarian , 39 ( 3 ) , 65-57 . 65 ראו שם . 66 Goldberg , A ., Russell , M . & Cook , A . ( 2002 ) . Meta Analysis : writing with computers 1992-2002 . Technology and Assessment Study Collaborative . Boston College . http : // www . bc . edu / research / intasc / PDF / Meta _ WritingComputers . pdf

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר