עמוד:34

תגובה ויכולת ריכוז , לטפח מיומנויות חזותיות , שמיעתיות ומרחביות , ולטפח מיומנויות חשיבה כגון תכנון , ארגון ורצף פעולות . איתור מידע באתרים ברשת – ההטמעים בספר מציעים לתלמידים שימוש מושכל באתרי אינטרנט . כמו כן , יש בספר המודפס פעילויות המספקות לתלמידים הזדמנויות להתנסות באחד מהשימושים הנפוצים בסביבת רשת האינטרנט – השימוש בה כמקור מידע . למשל , ב " ביקור במוזיאון" ( כרך . ( 2 בסיומו של הפרק " קנה ועץ זית וגם ברוש" ( כרך ( 1 התלמידים מתבקשים לכתוב על חיה או צמח כלשהם . כדי להיזכר בפרטים הקשורים לחיה או לצמח הללו , הם יכולים להיעזר ברשת האינטרנט . גם בפירוט על הפרקים השונים בהמשך המדריך הצענו למורים הפניות למקומות אחדים ברשת האינטרנט שבעזרתם ניתן להרחיב ולהעשיר את ההוראה והלמידה בפרקים מסוימים ( למשל , בפרקים " בקשות , " "שיעור כינור" ו"אחים מיוחדים" בכרך ; 1 בפרק " האי ברחוב הציפורים" בכרך . ( 2 שיתופיות בלמידה – בגרסה הדיגיטלית של ספר הלימוד מוטמעות משימות העושות שימוש במרכיבי תקשוב שתומכים בעבודה שיתופית כחלק מהותי ובלתי נפרד בתהליך הלמידה . כרגע הדבר בא לידי ביטוי בניסוח המטלות וב " הוראות הבימוי " לתלמידים . התלמידים משמשים מקור מידע לעמיתיהם , בונים תוצר משותף ומתייחסים לתוצרי עמיתים תוך ניצול יתרונות הטכנולוגיה . השיתופיות מתבטאת בכך שכל תלמיד ותלמידה בכיתה תורמים מהידע שלהם לאחרים , והתוצר המתקבל הוא עשיר ומגוון . הקלטה עצמית – הספר הדיגיטלי מלווה בהנחיות מפורטות ומובנות להקלטת עצמית של התלמידים , המעודדת הבנה של תוכן הטקסט , שימת לב להשפעה של סימני הפיסוק על הדיבור בקול , הבחנה בין דיבור ישיר לדיבור עקיף ועוד . כמו כן , אפשרות ההקלטה מזמנת את " העשרת דרכי הייצוג של מידע ודרכי הביטוי של התלמידים . " כתיבה בסביבה של עורך תוכן עשיר – בגרסה הדיגיטלית של הספר מוטמעים כלים לכתיבת טקסט המזמינים את התלמידים לעיצוב טקסט ברמה בסיסית , כגון עיצוב הגופן ( בחירת סוג , גודל , צבע , הדגשה , ( מיקום הטקסט ( מרכז , יישור לימין / לשמאל ) מחיקה , הוספה , העברה , גזירה , העתקה והדבקה ומעבר לשורה חדשה ( על יתרונותיה של סביבה זו בהמשך . ( האזנה לטקסטים מלווים בקריינות , קבלת משוב מיידי כמענה לשונ וּ ת – הסביבה המתוקשבת מספקת תמיכה לילדים עם בעיות קשב וריכוז או לילדים עם לקויות למידה . חלק מן הטקסטים בספר הלימוד מלווים בקריינות , וחלקם אף מופיעים בתוך סביבה המאפשרת להגדיל את האותיות ולשמוע את הקריינות של הטקסט . הפעילויות ההידודיות ( האינטראקטיביות ) המלוות את הגרסה 55 זלכה , ג' . ( 2011 ) סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים . בתוך ד' חן וג' קורץ ( עורכים , ( תקשוב למידה והוראה . הוצאת המרכז ללימודים אקדמיים , אור יהודה . 56 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – – CIL בתי ספר יסודיים . עמוד . 21 מתוך אתר משרד החינוך : / http : // msc . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר