עמוד:33

המורים יוכלו לראות בכל עת מה הם הוסיפו לגרסה הדיגיטלית ומהן השכבות שצוות מטח הוסיף לה . תקשוב , למידה והוראה בספר "מילה טובה מאוד לכיתה ה " – סביבת " כותר " כוללת כלים ייחודיים לעריכת תוכן דיגיטלי ומשמשת גם קורא ( reader ) " חכם . " בפיתוח הגרסה הדיגיטלית נעשתה הבחנה בין טכנולוגיות שונות : כאלה המאפשרות להחליף תהליכים פדגוגיים " מסורתיים" בתהליכים חדשים או לצרף לאלו המסורתיים תהליכים חדשים , למשל , החלפה של תהליכי הערכה כתובים בתהליכי הערכה מקוונים או צירוף של תהליכי הערכה מקוונים לאלו הכתובים , וכאלה המאפשרות שינוי בתהליכי הלמידה , כגון החלפת ספר הלימוד המודפס כמקור המידע היחיד שעומד לרשותם של התלמידים בספר לימוד דיגיטלי המפנה לאתרים עדכניים שנבדקו ונמצאו מתאימים לתלמידי כיתה ה וכאלו המשלבים טקסט עם מרכיבים ויזואליים המסייעים בהבנת התכנים . למשל , בפרק " ידיד נפש" ( כרך ( 1 התלמידים נכנסים לאתר " הזמנה לפיוט" כחלק מפעילות המאפשרת להם להכיר פיוטים נוספים וליישם את הידע שרכשו בפרק ; בפרק " ביקור במוזיאון" התלמידים מתנסים ולומדים דרך שיטוט במוזיאון וירטואלי . אחד היעדים המרכזיים של שילוב התקשוב בגרסה הדיגיטלית של " מילה טובה מאוד לכיתה ה " הוא לתרום תרומה מעשית להשבחת ההוראה של החינוך הלשוני כתחום דעת . בכל המקומות ששולבו בהם מיומנויות השימוש במחשב ובמקורות מידע דיגיטליים , נעשה הדבר כאמצעי בשירות החינוך הלשוני ולא כמטרה שעומדת בפני עצמה . בתהליך הפיתוח נלקחו בחשבון שני קהלי היעד של ספר הלימוד : תלמידים ומורים . תלמידים הבחירה בכלים הטכנולוגים ובמיומנויות הנדרשות להפעלתם הותאמה לשלב ההתפתחותי של תלמידים בכיתה ה ובהלימה לפירוט המיומנויות של אוריינות תקשוב ומידע על-פי התקן הביןלאומי IEL לבית הספר היסודי . הספר הדיגיטלי מציע לתלמידים הצעירים סביבות ויזואליות מגרות , שבהן הם רוכשים ומבססים את הידע הקוגניטיבי והלשוני הנדרש מהם בתהליך הבנת הנקרא ( אוצר מילים , תחביר , ידע השיח , ידע מטא-לשוני וכדומה ) במקביל לפיתוח היכולת לשלוט במיומנויות מחשב . להלן הדגמות מתוך ספר הלימוד בגרסתו הדיגיטלית הנוגעות לנאמר לעיל . העמקת הדיאלוג הלימודי עם טקסט באמצעות משחקים לימודיים – הגרסה הדיגיטלית של " מילה טובה מאוד לכיתה ה" מציעה לתלמידים עושר רב ומגוון רחב של משחקי מחשב לימודיים : משחקי זיכרון , משחקי התאמה , טריוויה , תשבצים , משחקי רב-ברירה , משחקי גרירה ועוד . חוקרים הראו כי באמצעות משחקי מחשב אפשר לטפח מיומנויות מוטוריקה עדינה , לשפר מהירות 54 משרד החינוך : מינהל למדע ולטכנולוגיה , גף ליישומי מחשב בחינוך . ( 2011 ) הוראת מיומנויות אוריינות מחשב ומידע . CIL

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר