עמוד:31

טיפוח אוריינות דיגיטלית אוריינות דיגיטלית היא שם כולל המאחד תחתיו את המיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה ,ה- 21 שהמשותף להן הוא היותן מיושמות תוך שימוש במחשב ( או במכשיר סלולרי או טאבלטב ) וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית טיתרלוונ לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של טקסט נדרשים הלומדים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע על אודות השיח , ידע מטא-לשוני ועוד . ( בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הסביבה הדיגיטלית מאפשרת להציג הייפרטקסט = ) תמליל-על , ( כלומר טקסט " דינאמי" לעומת טקסט " קבוע , " שהקריאה בו מבוזרת ; הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . קריאה מן הסוג הזה תובעת מהקוראים מיומנויות רבות יותר מאשר קריאה של טקסט ליניארי . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות האלה : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות . " הבנת הדרך שבה נוצר ידע ומתפתח היא חלק חשוב בפיתוח כישורי החשיבה של תלמידים . מכאן , שבחשיבה על פיתוח פעילויות לימוד ועיצובם של יעדי לימוד , חשוב לשים דגש לא רק על " מה יודעים" אלא גם על " איך יודעים " . " התפיסה , האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של מורים ותלמידים , היא פועל יוצא מלמידה המאמצת את טיפוח האוריינות הדיגיטלית . כמו כן , היא 50 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשע"א , . ( 2010 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . ירושלים . עמוד . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר