עמוד:28

בפרקים השונים שבהם טופל הנושא יש דוגמאות לכל הדרכים הללו . להלן כמה דוגמאות : בפרק " והיית אך שמח " ( כרך ( 1 יש פעילות העוסקת בהבנתה של המילה " השקט " שהינה פחות מוכרת לילדים או פחות שכיחה בשיח שלהם . התלמידים ייעזרו בשורש ( כלומר , יסתכלו פנימה אל המילה ) וגם ייעזרו במילים שליד המילה הלא מוכרת ; בפרק " עצים בסערה" התלמידים נפגשים עם המילה ' הישנ וּ ת . ' המילה " הישנות " נוקדה כאן , אך תלמידים עשויים להיתקל בה ללא ניקוד , ואז אפשר לקרוא אותה כ'הישנות . ' המשימה באה לחדד את הצורך לדלות את הפירוש הנכון או לעבד ידע על מילים דומות ולבדל אותה ממילים לא מתאימות . הפעולה תהיה זריזה מאוד או ארוכה בהתאם לידע של כל תלמיד ותלמידה . היציאה מן הטקסט אל העולם יכולה להיעשות בדרכים שונות המודגמות לכל אורך הספר . אפשר להשתמש בידע עולם שיש לקוראים עצמם ואפשר להיעזר בגורמים חיצוניים : למשל , לשאול מישהו בסביבה – חברים , מורים , בני משפחה או לבדוק במילון . בפרק " על עתיד ועתידנות" ( כרך ( 1 התלמידים מתבקשים להגיד האם הם הבינו את אחת הכתבות למרות המילים והביטויים הלאברורים המופיעים בה , כמו כן , הם מתבקשים לעזור אחד לשני ולהסביר לפי מה פירשו את המילים . מטרת הפעילות כפולה : ( 1 להבהיר לתלמידים את היכולת להתמודד עם טקסט שלא הכול מובן בו ; ( 2 להעלות למודעותם את הדרכים השונות להגיע לפירוש המילים שלא הובנו . חשוב שלפחות בהקשר לכמה מהפעילויות יהיה דיון ברמת המטא , שיבהיר לתלמידים איזו דרך ננקטה לשם הבנת המילה . למילים ולביטויים המופיעים בספר יכולים המורים להוסיף תרגילים משלהם בהתאם להכרתם את הכיתה , בהתאם לדרך הוראתה של היצירה וכדומה . לסיום , כדאי שיוודאו שהתלמידים הגיעו לפירוש הנכון של המילה – כלומר בהקשרה לטקסט . העיסוק המורחב באוצר מילים אמור , כמובן , לקבל חיזוק בעזרת הוראתם ותיווכם של המורים . מומלץ למורים לכוון לנושא באופן קבוע : לייחד זמן לנושא ולהעניק לו דרגת חשיבות גבוהה בשיעורים . כמו כן , כדאי " לנצל" את הזמן להקראת סיפורים , למעורבות התלמידים , לחזרה משמעותית על מילים ולהרחבה בנוגע למילים בזמן הקריאה . כל ההמלצות האלה הנתמכות במחקר 48 47 יכולות לשמש " טיפים" למורים . 47 Wilkinson , K . S . & Price-Houston , C . ( 2013 ) . Once upon a time , there was a pulchritudinous princess … : The role of word definitions and multiple story contexts in s'children learning of difficult vocabulary . Applied Psycholinguistics , 34 . Pp . 613-591 . 48 Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר