עמוד:27

בהן . לפיכך , רצוי לעזור לילדים להפוך את אוצר המילים הקולטני ליוצרני באמצעות האפשרות שתזומן להם להתנסות באותן מילים . הפעילויות בנושא אוצר המילים מזמנות הקשרים לימודיים בהם יש הוראה מפורשת שמרחיבה ומעמיקה את אוצר המילים של התלמידים . המורים יכולים להשתמש במודל הזה לשם יצירת פעילויות נוספות הן במסגרת של דיון בכיתה והן במסגרת יצירת פעילויות דיגיטליות ב"סטודיו שלי" ( פירוט על אפשרות זו בהמשך . ( דוגמאות לתופעות לשוניות שבעזרתן טיפלנו בנושא אוצר המילים וקידמנו אותו : מילות ניגוד , משפחות מילים , צירופי מילים , כינויים , ראשי תיבות , פעלים ועוד . . 2 בפרקים רבים יש פעילויות ייעודיות העוסקות באסטרטגיות של הבנת מילים בהקשר – פעילויות אלה מהוות חלק מרצף הפעילויות שבפרק . במהלך הקריאה נתקלים התלמידים במילים שאינן מובנות כלל או שמשמעותן הספציפית בהקשר נתון אינה מוכרת להם . אחת התגובות לאי-ידיעת מילים היא זניחת הטקסט הנקרא בלי להתמודד אתו כלל . למושג " הקשר" כמה מרכיבים וכולם תורמים ליצירתו של מגוון המשמעויות . יש הקשרים מסוגים שונים , בהם הקשר לשוני-דקדוקי , צורני , רגשי וסמנטי . המילה מופיעה בתוך משפטים , מהם נגזרים " רמזי ההקשר" להפקת משמעותה 45 המדויקת . לכשעצמו , אין המשפט בתוכו מופיעה המילה מספק תמיד רמזי הקשר כדי הצורך . במקרים אלה אפשר להיעזר בטקסט רב יותר - בפסקה כולה , בפסקות קודמות או בפסקות המופיעות בהמשך וכן בהקשר הנושאי . " הקריאה בהמשך הקטע מספקת על פי רוב אינפורמציה נוספת ומאפשרת לקורא לבדוק את השערתו . לעתים מחזק ההקשר את הפירוש שניתן למילה או לקטע בראשונה , ולעתים עשוי הקורא להיווכח , שעליו לשנות את הפירוש המשוער ולנסות פירוש אחר . מיומנות זו החשובה מאוד בקריאה , מהווה מפתח להעשרה לשונית ולהבנת הנקרא . דבר זה נכון בשפת האם ובשפה זרה – על אחת כמה 46 וכמה " . כושר ההתמודדות עם מילים וביטויים לא מוכרים חיוני להצלחה בלימודים בכל תחום ולא רק לקריאת ספרות . בספר " מילה טובה מאוד לכיתה ה" כללנו תרגול של " הבנת מילה בהקשר . " מטרתו ללמד דרכים לפענוח מילים מתוך ההקשר ולהביא לידי הבנה בתהליך עצמו ברמת המטא : יש לפחות ארבע דרכים שבהן אפשר לנקוט כדי להבין מלים בהקשר ; . 1 להשתמש בהמשך הטקסט כדי להבין את המילים . 2 לחזור ולהסתכל בטקסט שקדם למילה . 3 לצאת מן הטקסט אל העולם . 4 להסתכל פנימה אל המילה . 44 משרד החינוך ( תשע-ב"תשע . ( "ג הרחבת אוצר מילים . בתוך : תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות - ה' ו' . ( 34-37 ) ירושלים . / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Yesodi / ChinuchLeshony / ezerLehoraa 45 להוו , 'א ( 1988 ) הבנת הנקרא – תיאוריה ומעשה : גישה מעשית למבחר בעיות בהוראה של הבנת הנקרא בחטיבת הביניים . רמת אביב : מרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמ' . 52 46 שם . 'עמ . 68

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר