עמוד:23

הרחבה והעמקה של אוצר מילים ידיעת משמעותה של מילה כוללת את המידע בנוגע למה שהיא מייצגת ואת התחלת ההבנה של רשת המושגים הקשורה לאותו ייצוג . ההשפעה של ידע אוצר המילים על יכולותיהן האורייניות של הילדים היא רבה , ופערים בין אוכלוסיות מרקעים חברתיים-כלכליים שונים עולים במחקרים 31 ובמציאות של בית הספר . שני גורמים נמצאו קשורים לפערים הללו : הבדלים בהתנסויות בשפה שיש לילדים בבית והבדלים באיכות הדיבור שהילדים שומעים . בית הספר יכול וצריך להיות אחד מהמקומות שבהם יצומצמו פערים אלה . אוצר מילים נרכש הן בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , והן בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . הציטוט הבא מצביע על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית ועל הקשר בין קריאה לבין הרחבת אוצר המילים : " בעשור האחרון הוסבה תשומת לבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו , המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות , ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים : ( N ippold , 1998 ) במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו 29 Neuman , S . & Dwyer , J . ( 2009 ) . In : Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 . 30 Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 . 31 Wilkinson , K . S . & Price-Houston , C . ( 2013 ) . Once upon a time , there was a pulchritudinous princess … : The role of word definitions and multiple story contexts in s'children learning of difficult vocabulary . Applied Psycholinguistics , 34 . Pp . 613-591 . 32 Hart , B & Risley , T . R . ( 1995 ) . In : Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 . 33 ניפולד , ( 1998 ) . ( Nippold ) מ"א אצל : רביד , , ד' ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית 50-51 ( גליון היובל . ( 2001 בצד הידע הלשוני והמטא-לשוני אנו מנסים לעורר בתלמידים רגש של קרבה והערכה ללשון העברית , זאת , בין השאר , על ידי חשיפתם לתהליך תחיית הלשון בארץ ישראל . בספר " מילה טובה מאוד לכיתה ה " יש ביטוי לתיאוריות ולמחקרים מעודכנים בבלשנות לתחומיה , בתקשורת , בתורת הסגנון , בדידקטיקה של הלשון ובתחומים גובלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר