עמוד:21

עקרונות מנחים בהוראת הלשון בספר " מילה טובה מאוד לכיתה ה" חמישה פרקים המוגדרים כפרקי לשון . כל פרק מתמקד בנושא לשוני אחר . בנוסף לכך , גם בפרקי הספר האחרים יש עיסוק בהיבטים לשוניים של הטקסט : בחלק מן הפרקים נשזרו פעילויות לשון המחזקות את הידע הלשוני ומקנות מושגים לשוניים . על פי רוב , פעילויות הלשון עוסקות במאפיינים לשוניים של סוגה מסוימת . כיוון שהידע הלשוני הוא תשתית גם לצורך הבנה וגם לצורך הפקה ( כתיבה , דיבור , ( חלק מן הפעילויות קושרות את הנושא הלשוני להבנה ( איך הנושא הלשוני עוזר להבין את הטקסט , ( או להבעה ( איך הנושא הלשוני עוזר לכתיבה , ( או לשניהם יחד . להלן פירוט על אודות העקרונות המנחים בהוראת הלשון כפי שבאו לידי ביטוי בחמשת פרקי הלשון שבספר – מאת רינה בן-שחר . פרקי הלשון בספרי " מילה טובה מאוד לכיתה ה" באים לטפח לומדים אורייניים המסוגלים להשתמש בלשון העברית לסוגיה ולרמותיה – לומדים שהם צרכנים נבונים וביקורתיים של שדרים לשוניים בהקשרים דינמיים , ושאף מייצרים שדרים לשוניים הנחוצים להם בתפקודם כפרטים וכחברים בקהיליית דוברים . הוראת הלשון ב"מילה טובה" מונחית על-ידי גישה הרואה את הלשון בהקשריה החברתייםתרבותיים . לימוד הלשון בספר יוצר קשרים מובנים בין נושאי הלשון לבין אספקטים בסגנון ובסוגי שיח ( סוגות ) שונים הנהוגים בחברתנו . הספר בא לקרב את התלמידים לתחומי שימוש רלוונטיים של הלשון . הוא חושף את התלמידים למגוון של סוגי שיח וסגנונות אותנטיים , כדי שיוכלו להכיר את מאפייניהם וללמוד בהדרגה לתפקד בהם ביעילות : טקסטים ספרותיים מסוגים שונים , ידיעות עיתונאיות , כתבות בעיתונים ובמגזינים , ערכים באנציקלופדיות , מודעות פרסומת , טקסטים מפעילים ועוד . בתוך עולם מהיר ו"לחוץ , " המלא גירויים תקשורתיים , מנסה שיטתנו לטפח תלמידים בעלי כשירות לשונית-תקשורתית כחלק מהבנת קודים בתרבות . קיימת מודעות לנמען . יש התאמת בין מבנה הטקסט לדרישות המטלה . קיימת לכידות : יש רצף בין היחידות הרעיוניות או בין יחידות התוכן בטקסט . קישוריות : יש שימוש מגוון באזכורים ובמילות קישור . הטקסט הכתוב וארגונו : קיימת הבחנה בין יחידות המביעות רעיון או תוכן . לשון משלב לשון : שימוש בלשון ההולמת את הנמען ואת המטרה . אוצר מילים : שימוש מגוון ומדויק במילים . תחביר : מבנה משפט תקין , התאם דקדוקי במין ובמספר . פיסוק : שימוש הולם בסימני פיסוק נקודה , סימן שאלה , נקודתיים , מירכאות וסימן קריאה . כתיב : הפרדה בין מילים , אי-השמטת אותיות והיעדר טעויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר