עמוד:20

הצעה למחוון להערכת דיון : תוכן התמצאות טובה בנושא הדיון . הצגת טענות בהכללה ובצורה ברורה . מתן הצדקות באמצעות הסברים . נימוקים ודוגמאות . לשון מודעות לבחירות הלשוניות : שימוש במשלב לשוני הולם . שימוש בלשון תקינה , בהירה וברורה . שימוש באמצעי קישור מתאימים . שימוש באמצעים רטוריים המותאמים לדיון ולהצגת הטיעונים : פנייה לנמענים , הגזמה , חזרה , שאלה רטורית , ציטוט , מילים טעונות , שימוש בגוף ראשון , סיפור אישי מבנה ההשתתפות לקיחת תור בדיבור בנקודות המתאימות קישור הדברים לדברי המשתתפים האחרים הימנעות משימוש בלשון גנאי הערכה כללית של הדיון הדיון מתמקד בנושא ללא סטיות . הדיון קולח ורציף . חלוקת הזמן בין המשתתפים מאוזנת . רוב התלמידים ( בקבוצה , בכיתה ) נטלו חלק בדיון הצעה למחוון להערכת כתיבה של טקסט טיעוני תוכן ומבנה כתיבה על פי הנושא ומטרת הכתיבה . התוכן עשיר ומגוון : קיים פירוט , מורכבות רעיונית , הצגת נקודות מבט שונות והיקף הולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר