עמוד:19

דוגמאות לפעילויות של שיחה ודיון : הפרק " כיסופים לארץ ישראל" ( כרך ( 2 מזמן אפשרויות לקיום שיח דבור מורחב בכיתה . בעקבות הטקסט על גולי בבל מתקיימת שיחה בכיתה שמטרתה לאפשר לתלמידים להתנסות בהתבוננות בנקודת מבטם של אחרים . מטרתה של פעילות שיחה אחרת היא להבהיר דברים ולהבחין בדמיון ובשוני בין שני טקסטים . משימות רבות בספר / בפרק גם מאפשרות לתלמידים להביע את המחשבות הראשונות העולות בראשם בעקבות קריאת סיפורים ושירים . במד"ל המפורט לפרקים אפשר למצוא הצעות להרחבה בנושאים המתייחסים לעולמם הפרטי של הילדים , להקשרים התרבותיים שלהם ולתקופה שבה אנו חיים . בפרקים שונים , כמו " כבוד מלכים" ( כרך , ( 1 התלמידים מתבקשים לעבוד בזוגות . העבודה מזמנת למידת-עמיתים דיאלוגית ותרגול של שיחה שבה מתקיימת החלפה מושכלת של מידע ודעות . במקרה של הפרק המוזכר , התלמידים עוסקים באסטרטגיות של הבנת מילים . השיחה ביניהם מאפשרת את דיבור המטא שמקדם את המודעות וההבנה של האסטרטגיות ואת היישום שלהן במקרים עתידיים . בעת הערכת השיח הדבור של התלמידים יש להביא בחשבון כמה היבטים : תוכן ומבנה של דברי התלמידים - התאמה לטקסט עיוני או ספרותי , דיווח על-פי רצף הגיוני , בניית טיעונים וכדומה ; תקינות המבע - ניסוח לשוני נכון , שימוש הולם במילות קישור , הגייה ברורה וכדומה ; אופן המסירה של הדברים - שטף , הטעמה , שפת גוף ועוד . לטיפוח ההבעה שבעל-פה יש חשיבות כפולה – היא גם חושפת את התלמידים לכללי שיח כמו : התאמת המבע לבן השיח , בהירות הניסוח , שימוש באמצעים רטוריים ; והיא גם מקדמת מיומנויות של דיון הוגן ומגבירה את הסובלנות לאחר . שיחה בכיתה מאפשרת מגוון של מצבי שיח : דיבור בזוגות וכתיבת הערות למליאה על לוח משותף ( רגיל או דיגיטלי , ( דיבור בקבוצות המוביל להצגת המחשבות המשותפות במליאה , אקווריום 7 ) ילדים משוחחים ומסביבם שאר ילדי הכיתה שרק מוסיפים ומרחיבים , ( שיחה קבוצתית בהנחיית המורה של תלמידים שסיימו מטלה קודמת בשעה ששאר ילדי הכיתה עדיין עוסקים באותה מטלה וכד' ( עוד על מיומנויות הבעה בעל-פה תוכלו לקרוא בפרק " למידה בפורומים משתנים . "( 27 ראמ"ה ומשרד החינוך . ( 2011-2010 ) ההבעה שבעל-פה – משימות הערכה – גרסה ניסיונית – מהדורה שנייה – מדריך למורה . 28 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( "ג רכיבי החינוך הלשוני . תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ( עמודים . ( 81-16 ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר