עמוד:17

דיאלוג בין התלמידים למורים , שבו האחרונים משעים לזמן מה את השליטה שלהם בשיח ובידע , יוביל ליצירה משותפת של טקסט חדש . דבר זה יאפשר לתלמידים הבנה פעילה יותר . לפיכך , מומלץ במקרים מסוימים ובאופן מכוון " לשחרר" מעט את השליטה ולאפשר יותר העלאת קושיות מצד התלמידים ופתיחת פתח ל"משא ומתן" בנוגע לטיב " האמת . " כדי להשיג את עיקרי המטרות בנושא טיפוח הדיבור וההאזנה לכיתות ) ה-ו ראו בתכנית הלימודים , ( מומלץ להעלות את השיח הדבור ואת מוסכמותיו למודעותם של הילדים תוך התנסות פעילה ורציפה . כשהילדים מגיבים לדברי אחרים , צריך להפנות את תשומת לבם לרלוונטיות של תגובתם לנושא המדובר : " האם מה שאתם מספרים קשור למה שדנה סיפרה . " ? הנחו את התלמידים לפתוח בהתייחסות למה שנאמר קודם ולהמשיך בהתייחסות אישית שלהם לדברים . לשם כך , הציעו להם להשתמש במבנים קיימים כגון : " לי קרה מקרה דומה / שונה , " ... "כשדבר כזה קרה לי הרגשתי / ... עשיתי , " ... " אני הייתי עושה משהו אחר " ... ; וכדומה . התגובות הללו פותחות בהתייחסות אל מה שנאמר קודם וממשיכות בהתייחסות אישית של הדובר או הדוברת . אפשרות נוספת לטיפוח מיומנויות ההבעה בעל-פה היא ניתוח של שיח דבור : אפשר לעשות זאת בצורה מזדמנת או יזומה . מהניתוח אפשר ללמוד על מאפיינים בולטים של השיח לפי ההקשר שהוא הוצג ( למשל , תכנית טלוויזיה . ( הזדמנות לעסוק בשיח דיאלוגי יכולה להתרחש גם בזמן הרצאה במקרה שהמאזינים יכולים ליצור לעצמם משמעות ממה שהם שומעים ורואים ויכולים להגיב על כך ( גם אם לא בקול וגם אם לא באופן מיידי . ( הצגה באמצעות מצגת יכולה לקדם מיומנויות כמו הסברת רעיונות בעל-פה ודיבור תואם למשימה ולהקשר . יש אסטרטגיות אחדות שאפשר להשתמש בהן כדי לקדם מיומנויות של הצגה באמצעות מצגת - למשל : להכין עם התלמידים רשימת מאפיינים של מצגת יעילה , לאפשר להם להתאמן על הצגת המצגת במליאה ( לפני ההצגה ה"אמיתית ( " וכך לקבל משוב ולשפר בהתאם . כמו בכתיבה , גם השיח הדבור מתרחש בנסיבות שונות זו מזו המכתיבות מאפיינים ודגשים שונים . כדי להצליח בשיח מונולוגי , כמו הרצאה לפני קהל , מושם דגש במיוחד על תכנון וארגון 21 פלד-אלחנן , נ' ובלום-קולקה , ש' . ( 1997 ) דיאלוגיות בשיח הכיתה . חלקת לשון , . 24 עמודים . 61-28 22 משרד החינוך ( תשע-ב"תשע . ( "ג הבעה בעל-פה . בתוך : תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות - ה' ו' . ( 42-44 ) ירושלים . / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Yesodi / ChinuchLeshony / ezerLehoraa 23 אלחנן-פלד , 'נ קולקה-ובלום , 'ש . ( 1997 ) דיאלוגיות בשיח הכיתה . חלקת לשון , . 24 עמודים . 28-61 24 Larmer , J . & Mergendoller . R . J . ( December 2012 / January 2013 ) . Speaking of speaking . Educational Leadership , volume 70 ( 4 ) . Pp . 74-76 . 25 שם . 26 קולקה-בלום , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 1 מבוא : כשירת תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים . בתוך : ש . בלוםקולקה ומ . חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 5-41 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר