עמוד:16

הילד לאורך זירת ההתפתחות הבאה או הפוטנציאלית " . תמיכה נוספת לחשיבות של קיום השיח בכיתה מגיעה מתוך המלצות מעשיות שהעלתה ועדת מומחים אמריקאית : חברי הוועדה מציעים להכשיר את המורים להשתמש בכלי שיח שיסייעו לתלמידים לגבש את החשיבה שלהם ולתת לה ביטוי פומבי תוך דיאלוג פורה עם עמיתיהם . מהלכים אלה ימחישו לתלמידים את החשיבות של השיח בכיתה . המלצה נוספת היא לגבש תכנית לימודים שתאפשר מרחב לדיון משמעותי ומעמיק בנושאים נבחרים . ועדת מומחים ישראלית שנדרשה להכין מסמך אשר ימליץ על דברים שיש לעשות כדי להתאים את מערכת החינוך בישראל לדרישות וליכולות של המאה ה-21 מצאה , בעקבות סקירת מחקרים , כי יש קשר משמעותי בין קיומו של שיח אקדמי פורה לבין הבנה מעמיקה של חומר הלימוד והיכולת לשמור על הידע הנרכש ולהשתמש בו במצבים נוספים . הוועדה הציעה כמה אפשרויות הנותנות מענה לשאלה " כיצד השתתפות בדיון קצר יחסית עשויה לתמוך בשינוי ארוך-טווח הכולל העברה ( שם . ( למשל : בעצם זה שהתלמידים נותנים הסבר , הם מעמיקים את זיכרונם לגבי הידע הנרכש ; זאת ועוד , דיאלוג מובנה חושף אותם לשפה ולמושגים שמאפשרים להם להתבטא בשיח טיעוני כפי שמקובל בחברה ( שם . ( פרקים רבים בספר מציעים פעילויות של שיחה / דיון בהרכבים שונים : מליאה , קבוצות וזוגות . לרוב , פעילויות אלה כוללות שאלות מנחות ופתוחות , והן מטרימות את הפעילות האינדיבידואלית של הלומדים . לעתים , הפעילות קודמת לקריאת טקסט , ובכך היא מקרבת את הלומדים אל הנושא . לעתים , פעילות השיחה / דיון באה תוך כדי הלמידה , ולעתים היא מוצעת בעקבות קריאה של טקסט ומאפשרת דרכים לעיבודו מבחינה רגשית וקוגניטיבית . פעילויות של שיחה ודיון מקדמות ומטפחות את יכולות הדיבור וההאזנה . כידוע , התפתחות השפה הדבורה קודמת להתפתחות השפה הכתובה . השפה הדבורה משמשת בסיס לרכישת השפה הכתובה , שכן באמצעות השפה הדבורה הילדים מבטאים את ידע העולם שלהם ואת הידע הלשוני שלהם . הדיבור וההבעה בעל-פה מתפתחים אצל התלמידים תוך כדי התנסויות של שיחה עם ילדים ועם מבוגרים . ההבעה בעל-פה מתרחשת גם בפעילות היומיומית בכיתה – במהלך משחקים , במפגשים חברתיים בין הילדים ובמפגשיהם עם המורים . באמצעות השיחות הילדים מעלים , כאמור , את ידע העולם שלהם , וכן הם מבטאים רגשות ומחליפים רשמים ודעות . השיחות חושפות את ידיעותיהם של הילדים ומאפשרות למורים להתאים את הלימוד למטען הידע הזה ולקשר בינו לבין נושאים ומושגים שמופיעים בפרקים השונים . 18 Alexander , R . ( 2005 ) . Education , Culture and Cognition : intervening for growth . International Association for Cognitive Education and Psychology ( IACEP ) 10 th International Conference , University of Durham , UK , 10-14 July 2005 . page 11 . 19 מועצת המחקר הלאומית . ( 2012 ) ( NRC ) אצל : ברנדס , ע' ושטראוס , ע' ( עורכים ) ( תשע . ( "ד פרק שלישי : מטרות חינוכיות ואופן השגתן . חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן ( עמודים . ( 49-97 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . 20 ברנדס , ע' ושטראוס , ע' ( עורכים ) ( תשע . ( "ד פרק שלישי : מטרות חינוכיות ואופן השגתן . חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן ( עמודים . ( 49-97 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר