עמוד:15

שכלול כישורי שיחה ושיח דבור " השיח האורייני משרת את המשתמשים בשפה בהקשרים טבעיים שונים , אך הוא גם קשור קשר אמיץ להשכלה ולשפה הכתובה , דהיינו : לאוריינות במובנה המסורתי . אוריינות שיח היא היכולת להבין ולהפיק בעל-פה ובכתב טקסטים במגוון עשיר של עולמות ידע ובנושאים מורכבים . התכונות המרכזיות של טקסטים אלה הן : רמת מפורשות המותאמת לידע המשוער של קהל היעד , מארג טקסטואלי מסומן היטב לשונית ( קישוריות ) וארגון-על נהיר ( לכידות , ( שימוש גמיש ורגיש להקשר באמצעים לשוניים בהתאם למוסכמות תרבותיות והלימה לכוונת התקשורת , לנסיבות השיח ולסוגה , דיוק ומורכבות לשוניים ( שימוש באוצר מילים מדויק ובמבנים דקדוקיים מורכבים לפי מטרת התקשורת . " ( מאגר הסוגות מתרחב עם הגיל ועם ההשכלה , הטקסטים שהילדים מייצרים הופכים להיות הולמים את מוסכמות הסוגה , במקביל הם לומדים לזהות את הסממנים האלה ולהסתייע בהם בקריאה והאזנה ( שם , עמ' . ( 42–86 בפעילויות ההבעה התלמידים מתוודעים אל מבנה הסוגה ואל המאפיינים הלשוניים שלה ולומדים להפיק טקסט משלהם בעזרת המבנה . פעילויות המציעות תהליך מכוון ומונחה לשכלול ההבעה בעל-פה ובכתב נמצאות לאורך כל פרקי הספר . בפרק זה נפרט על אודות ההבעה בעל-פה . העידוד להרחיב ולהעמיק מצבי שיח בכיתה ולאפשר מבע מורחב בעל-פה נתמך בדבריו של רובין אלכסנדר . הוא מתאר את ההוראה הדיאלוגית או את השיח המקדם בכיתה : " טענתו של ויגוצקי שלפיה ' הכיוון האמיתי של התפתחות החשיבה אינו מן היחיד אל החברתי , אלא מן החברה אל היחיד ' קרובה להסבריו של באחטין על ההשפעות החברתיות והסמיוטיות בהתפתחות החשיבה , והדיאלוג הוא אמצעי רב עוצמה להתערבות של קבוצת השווים או של מבוגרים בהתקדמותו של 17 בלום-קולקה , ש' וחמו , מ' . ( 2010 ) פרק : 1 מבוא : כשירות תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים . בתוך : ש' בלוםקולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 5-41 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמודים . 23-24 טקסטים למטרות הפעלה בספר כוללים כללי התנהגות ( בפרק " דרך ארץ . ( " בספר משובצים גם טקסטים מפעילים הכוללים הנחיות והוראות . כך , למשל בפרק " דרך ארץ" מוצגים בין היתר טקסטים של כללי התנהגות בשמורת טבע ושל כללי בטיחות בטיול . טקסטים אלה מאפשרים להמחיש לתלמידים את מאפייניו של הטקסט המפעיל : פנייה ישירה לנמען ; לשון הפנייה מותאמת לזכר ולנקבה כאחד - ציווי רבים ( קחו , ( סתמי ( לוקחים , ( שימוש בשם הפעולה ( הקטיפה אסורה ) או בשם הפועל ( יש להצטייד (; הקישוריות העיקרית בטקסטים מסוג זה סמויה ( מגולמת ברצף ההוראות (; לעתים , הרצף מודגש על ידי מספור רציף של ההוראות ; לעתים , סדר ההוראות מחייב לחלוטין ולעתים – גמיש ( על דרכי קריאה של טקסטים עיוניים ראו בהמשך המד"ל בעמוד . ( 67

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר