עמוד:14

הרחבת הידע האישי וארגונו - קריאה , הבנה ולימוד של טקסטים עיוניים נבנית על ידע קודם מסוים בנושא ועל התייחסות לידע הזה . לצד ההרחבה , חשוב לעמוד על דרך ארגונו של המידע . ארגון הטקסט על ידי שכתובו לתבניות קבועות – שלד לכתיבה , מילות מפתח ומבני משפט מתאימים . מעורבות המורה בכתיבה העיונית - הנחיית התלמידים בבקרה של הטקסטים השונים הן מבחינת התוכן והן מבחינת המבנה והלשון בהתאמה לסוג הטקסט הנלמד . קבוצות תלמידים יכולות לפעול יחד על-פי מהלכים אלה בין ביצירת טקסט משותף ובין ביצירת טקסטים נפרדים המבוקרים על ידי עמיתים . בהוראה של כל סוגה חשוב לעמוד על המאפיינים הייחודיים לה . לצד המידע הרב שמצוי בפרסום של משרד החינוך , אפשר להסתייע במאמר " סוגות עובדתיות בבית הספר היסודי" . בעת ההוראה של טקסטים עיוניים בכלל ושל טקסטים למטרות מידוע , תיאור והסבר בפרט , כדאי לבקש מהתלמידים להצביע על נושא הטקסט על ידי ניסוח משפט קצר המגדיר אותו . ברמת המטא כדאי לעמוד על מאפייני המבנה : מבנה רצף הטקסט , החלוקה לפסקות ודרכי הקישור ביניהן . כך לדוגמה בכתבה עיתונאית סדר הפסקות אינו תמיד כרונולוגי ולפעמים מתחיל מהחדש וממשיך אל הידוע . למשל : בפרק " הצלת נפשות " ( כרך ( 2 יש שתי כתבות המתייחסות לאותו אירוע , אך כל אחת מהן מציגה את סדר האירועים באופן שונה מהסדר שבו התרחשו האירועים במציאות . אחד המאפיינים של טקסטים למטרות מידוע , תיאור והסבר הוא שימוש מרובה במושגים . על המורים לבחון את הטקסט ולהחליט , בהתאם להיכרותם עם התלמידים , אם אפשר לבקש מהתלמידים לאתר את המושגים בעצמם או אם מוטב להגדיר את הלקסיקון להבנת הטקסט לפני הקריאה . בספר מוצגים גם טקסטים למטרות טיעון ושכנוע - למשל , בפרק " על חיות ובני אדם . " המטרה המרכזית בפרק היא להציף היבטים שונים של טקסטים טיעוניים , כמו מבנה הטקסט וחוזק הטיעונים ותקפותם . בכל אחד משני הטקסטים המופיעים בפרק ( כתבה ומאמר תגובה ) מוצגת עמדה שונה בנוגע לסוגיית קיומם של גני חיות . הדרך של הכותבים לשכנע את הקוראים לאמץ את עמדתם נעשית בשני אופנים : באמצעות הגשת מידע – מתוך מחשבה שהתוכן עצמו יעורר עניין ויספק בסיס לגיבוש דעה , ובאמצעות כלים רטוריים שונים כמו : שימוש בתארים מעצימים . כמו כן , התלמידים פוגשים בספר גם תת-סוגות נוספות של טקסטים המכוונים למטרות טיעון ושכנוע : סיפור תלמודי , מכתב של חוות דעת , משל ועוד . 15 מתוך תכנית הלימודים חינוך לשוני עברית – שפה ספרות ותרבות , אתר משרד החינוך , לשונית "עולמות שיח וסוגות" http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot _ Limudim / Chinuch _ Leshoni / TochnitLi / mudim / olamot 16 וולף , ד ' . ( 2001 ) ( עיבוד . ( סוגות עובדתיות בבית-הספר היסודי . בתוך : ד' וולף וד' הלוי-דרזנר ( עורכות , ( טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי ( עמודים . ( 43-54 משרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר