עמוד:12

וכדומה . האמצעים הספרותיים השונים הודגמו לשיעורין מתוך כוונה שהמפגש עם היצירה הספרותית יהיה מהנה , חווייתי ויאפשר בניית נדבך נוסף בדרכים לקריאת ספרות . לכן , הוראת הספרות – השירה והסיפורת – " מפוזרת " לאורך הספר . דוגמאות : סיפורים – בפרק " נורית זרחי - ייחודה של יוצרת ; " קטעים מספר מופיעים בפרק " פוגשים את תום סויר ; " משל בפרק " קנה ועץ זית וגם ברוש" ושירים – בפרקים " כבוד מלכים , " " חג הסיגד , " " בין הורים לילדים" ועוד . לרוב יצירות הספרות בשני חלקי הספר הוצמד מגוון של פעילויות הקשורות לאוצר מילים : הבנת מילים בהקשר , בחינת הקשר בין חלקי דיבר המצויים בשכיחות גבוהה בטקסט לבין משמעותו , התבוננות במשמעויות קונוטטיביות של מילים בשם היצירה וחשיבה על הבחירות הסמנטיות של היוצרים . קריאת היצירות מלווה בהתבוננות במקומן בחיי הפרט ובתפקידן בהקשר חברתי רחב יותר ( היסטורי , לאומי , תרבותי , ( ומזמנת גם בחינה של ההקשרים שבהם נכתבו ושל מקורות ההשראה של היוצרים . כמו כן , קריאת היצירות מלווה גם בחקירת ביטויים של אינטרטקסטואליות ובעיון במסרים המייצגים פרשנויות של יוצרים . למשל , בפרק " חד גדיא" ( כרך ( 2 התלמידים נחשפים לפרשנויות שנתנו שני יוצרים לפיוט " חד גדיא" המופיע בהגדה של פסח . הם מתבוננים בכל יצירה באופן פרטני , אבל גם משווים בין היצירות לפיוט . בפרק " זיכרונות עולים" ( כרך ( 2 התלמידים עומדים על רכיבים ריאליים בשיר-סיפורי ובסיפור . התלמידים מתייחסים ליצירה גם בזיקה לאמירות של היוצרים בראיונות שונים . לחלק מן היצירות הספרותיות שנכללו בספר הוצמדו פעילויות קריאה בקול . הפעילויות הללו דורשות התכוננות . בקריאה מושם דגש על שטף ודיוק וכן על אופן הבעה המעיד על הבנה , על נקיטת עמדה וכפועל יוצא גם על פרשנות . למשל , בפרק " חד גדיא" התלמידים צריכים להחליט באיזו נימה יש לקרוא את הבתים השונים של שיר תוך התייחסות לתוכן הפעלים שבו ; בפרק " נורית זרחי - ייחודה של יוצרת" ( כרך ( 2 התלמידים מתוודעים בין היתר לעיסוק בנושאים הקשורים לעולם הטבע באמצעות שירה ( שירי טבע ) המאופיינת בכלים לשוניים מקוריים : למשל , המצלול של השיר שנבחר . הפרק "אדם ואדמה" ( כרך ( 1 מתמקד כולו בקריאה הקולית ומציע פעילויות המכוונות לפיתוח מודעות לדיוק ולשטף בקריאה בקול ולהבנת השתקפותה של הפרשנות האישית בקריאה הקולית . בפרק שלוש יצירות ספרות – טקסט מקראי , מדרש ושיר . בזמן הקריאה התלמידים מתבקשים לשים לב להגייה נכונה של המילים ולהיעזר לשם כך בסימני הניקוד . כמו כן , הם מתבקשים להקליט את עצמם , להאזין להקלטה ובמידת הצורך לחזור ולהקליט את עצמם שוב , להאזין לקריינות של אותו טקסט באתר " מקראנט ילדים , " להתייחס למשמעותה הפרשנית של האינטונציה ולתת לחבריהם משוב על קריאתם הקולית . בעזרת הפרק ילמדו התלמידים כיצד יש להיערך לקריאה קולית בעתיד . עוד על ספרות בבית הספר היסודי ניתן למצוא בקישור למאמר " מי צריך ספרות בבית הספר היסודי " ? מאת סיגלית שם-טוב : http : // www . dmag . co . il / pub / histadrut / panim 66 / index . html # 64

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר