עמוד:10

טקסטים ספרותיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה הטקסט הספרותי " עולם השיח של הספרות משקף את המאגר העשיר של הניסיון החווייתי והתרבותי של היחיד ושל החברה , לאורך הדורות" . הספר עונה על התפיסה הזאת באמצעות טקסטים ספרותיים לסוגיהם השונים – סיפור קצר , סיפור עם , קטעים מספר , שיר , שיר סיפורי , מדרשים , קטעים מהמקרא , פיוט , משלים ועוד . על-פי מטרות החינוך הלשוני בתחום הספרות , התלמידים " יהיו קוראים חובבי ספר הנהנים מטקסטים ספרותיים – מקוריים ומתורגמים ; יהיו בעלי יכולת קריאה מושכלת של טקסטים ספרותיים ; יוכלו להזדהות עם דורות של יצירה עברית ולקיים דו-שיח עם מקורות היהדות" . במבוא לספר " מפגשים עם טקסטים" , מציגות הכותבות את ייחודו של הטקסט הספרותי בהקשר של הוראה ולמידה בבית הספר . " ס' לנגר ( Langer , 1942 ) טוענת כי כבר מקריאת המילים הראשונות [ של טקסט ספרותי ] נשאבים הקוראים לתוכו כשהם משאירים מאחוריהם את עולם היום יום . " הקוראים – כך מוצג – מתייחסים אל הטקסט הספרותי כאל התנסות ולא כאל אינפורמציה , ומביאים בחשבון את עצמם ואת העולם הסובב אותם , לצד הדמויות והמצבים המתוארים בטקסט . בהישען על מחקריה של לנגר בנוגע לתהליך הקריאה , מרחיבות הכותבות ארבע עמדות שהקוראים נוקטים ביחסם לטקסט ספרותי . כל ארבע העמדות , או " הפעולות" להלן מתקיימות במידה זו או אחרת גם בקריאת טקסט עיוני , אולם יש להן מפרט המייחד את התהליך של קריאת טקסט ספרותי : כניסה אל הטקסט – זיהוי הדמויות : מראה , מקום , מניעים , קשרים בין הדמויות והשוואה לאירועים דומים של הקוראים . 6 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( "ג תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית- שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד 19 7 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( התשס . ( "ג תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית- שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . עמוד 19 8 משרד החינוך – האגף לתוכניות לימודים ( התשנ . ( "ח מפגשים עם טקסטים . ירושלים . 9 לנגר , ס' . ( 1942 ) ( Langer ) אצל : משרד החינוך , האגף לתוכניות לימודים ( התשנ . ( "ח מפגשים עם טקסטים . ירושלים . עמוד 11 10 משרד החינוך – האגף לתוכניות לימודים ( התשנ . ( "ח מפגשים עם טקסטים . ירושלים . עמודים . 6–8 הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר