עמוד:9

הקפדה על ייצוג ויזואלי בעל ערך ומותאם – בספר ניתנה תשומת לב לגודל האותיות , לסוגי הגופנים , לחילופי הגופנים ( בכותרות , בהבחנה בין טקסט לפעילות וכדומה , ( למרווחים בין שורות ובין פסקות . התמונות בספר מופיעות הן כאמצעי המחשה והן כטקסטים חזותיים שהתלמידים מוזמנים " לקרוא , " לפרש , לתת עליהם את הדעת , להכיר . העימוד בספר נותן מענה לשני מצבי שימוש : קריאה בספר המודפס וקריאה והקרנה של הספר בגרסתו הדיגיטלית תוך התחשבות בממשק הדיגיטלי . התמונות בספר נבחרו בקפידה מתוך גישה הרואה במוצר המכוון לילדים גם אמצעי לחינוך אסתטי , ומביאה בחשבון את תלמידי כיתה ה בעידן הנוכחי כקבוצה החשופה להצפה ויזואלית . ניקוד הטקסטים – ניקוד הטקסטים בפרק נעשה בהלימה לסוגות ולמטרות ההוראה : הטקסטים מהמקורות היהודיים מופיעים בספר בניקוד מלא . השירים בפרקי הלשון מופיעים בניקוד מלא , וכמותם המילים והמשפטים להדגמת התופעות הלשוניות . גם השירים ביתר פרקי הספר מנוקדים – אך הושמטו מהם הדגשים הלא-נשמעים . הסיפורים והטקסטים הלאספרותיים מופיעים בניקוד מסייע , כדי לסייע בקריאת מילים לא שכיחות ובקריאת מילים שאפשר לקרוא אותן בדרכים שונות ( כמו ספר , ספר וספר . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר