עמוד:8

עידוד חיבת הקריאה – המפגש עם יצירות הספרות הרבות בספר מזמן עידוד להמשיך את החוויה בעולם שמחוץ לשיעורי העברית . בספר מופיעים קטעים מספרים שלמים . כך למשל , הקטעים מתוך " הרפתקאות תום סויר" בפרק " פוגשים את תום סויר" – מספקים הזדמנות לדיון על ספרים ועל קריאה מהיבטים אחדים . כדאי להציע לתלמידים לקרוא את הספר השלם . כמו כן , כדאי להציע להם לחפש ספרים נוספים פרי עטם של היוצרים שפגשו בספר ושנהנו מיצירותיהם וספרים על נושאים שעוררו בהם עניין ( ראו הרחבה בנושא הספר השלם בעמ' . ( 210 הערכה – יחידות הערכה מסכמות נמצאות בגרסה הדיגיטלית של הספר . היחידות מציעות רכיבים סגורים הנבדקים באופן אוטומטי ורכיבים פתוחים הכוללים מחוונים ונבדקים על ידי המורים . כמו כן , בספר משובצות פעילויות רבות המובילות את התלמידים לקראת תוצר . אלו יכולות לשמש את המורה להערכה מעצבת . למשל , בנושא ההבעה בכתב , ניתן למצוא בספר משימות מגוונות שעשויות להצביע על התקדמותם של התלמידים בכתיבה ( לדוגמה , בפרק " עצים בסערה" ובפרק "שיעור כינור . ( " כמו כן מוצעים בספר ובמד"ל מחוונים המסייעים לבקרת איכות של הטקסט המובע בעל-פה או בכתב – גם אלה יכולים לסייע למורים ככלי להערכה חלופית ( למשל , במד"ל בהתייחס לפרק " אדם ואדמה" ולפרק " דרבנים ולווייתנים . ( " מודולריות וגמישות – הספר בנוי באופן מודולרי . בדרך כלל , כל פרק הוא יחידה עצמאית , שאינה תלויה ביחידות אחרות . מבנה זה מאפשר למורים לבחור את הסדר של הוראת הפרקים באופן המתאים להם ולכיתתם ולקבוע את הרצף הנכון להם . אפשר להאריך את משך ההוראה בפרק אחד ולקצרו בפרק אחר . ניתן למשל , ללמד רק חלק מהטקסטים או לבצע רק חלק מהפעילויות . באשר לפעילויות הקשורות לטקסטים – אין הכרח לבצע את כולן , אך חשוב לזכור שסדר הפעילויות הוא בדרך כלל היררכי . יש בין פרקי הספר כאלה הקרובים זה לזה מבחינה תמטית , למשל – " חג הסיגד" ( כרך ( 1 כיסופיםו" לארץ "ישראל ( כרך (; 2 " קנה ועץ זית וגם ברוש" ו"עצים בסערה" ( כרך (; 1 " דרבנים ולווייתנים" ו"על חיות ובני אדם" ( כרך (; 2 " האי ברחוב הציפורים" והפרק שאחריו " זיכרונות עולים" ( כרך . ( 2 הזיקה התמטית בין פרקים מזמנת הרחבה והעשרה של השיח בכיתה , התבוננות מנקודות מבט שונות והבחנה בדרכי ביטוי שונות . התאמה לשונ וּ ת בין התלמידים - המודולריות בספר מאפשרת התאמה ליכולות השונות ולצרכים השונים של התלמידים בכיתה . גם הגיוון בטקסטים ( סוגי הטקסטים ורמתם הלשונית ) מאפשר בחירה והתאמה של טקסטים ופעילויות לפי רמת התלמידים . התשאול בפעילויות מגוון , והוא כולל שאלות ברמות שונות של קושי . התוכן הדיגיטלי נותן מענה לסגנונות שונים של לומדים ומכוון לעבר יכולות שפתיות ברמות שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר