עמוד:7

חינוך לאסתטיקה ( בא לידי ביטוי בעיסוק בשירה , בסיפורת ובפעילויות המפנות לציור ולאמנויות אחרות (; חינוך לשמירת הסביבה ( בפרקים " דרך ארץ " ו"עצים בסערה "(; חינוך לסקרנות ולחשיבה מדעית ( בפרק " הרי געש" ובפרק " על עתיד ועתידנות (; " ערכים הקשורים למורשת העם היהודי ( בפרק " כיסופים לארץ ישראל (; " חינוך להתבוננות בערכים משפחתיים-חברתיים ( בפרק " בין הורים לילדים "(; ואהבת השפה העברית ( בפרק " קריאה במגילת אסתר" ובפרק " נורית זרחי – ייחודה של יוצרת . ( " ההבעה בכתב ובעל-פה כאמצעי וכמטרה – בספר יש פעילויות המזמנות כתיבה בהקשרים שונים ולמטרות שונות ומצבי דיון ושיחה שמזמנים התכנים והפעילויות . סוגות ומיומנויות מרכזיות בנושא ההבעה נלמדות תוך כדי תהלוך מכוון ומונחה ( הרחבה בנושא ראו בפרק " טיפוח אוריינות דיגיטלית" בעמ ' ; 31 בפרק "שכלול כישורי שיחה ושיח דבור" בעמ ' ; 15 בפרק " למידה בפורומים משתנים" בעמ ' . ( 46 למידת לשון מן הטקסט ואליו – פעילויות הלשון נבנו בדרך התומכת בהבנת הטקסט ובהתאם למאפייני הסוגה הנלמדת . הן נועדו להרחבה , להעשרה ולהעמקה של נושאי הלשון הנדרשים , ולפיתוח מודעות לשונית ומטא-לשונית . הוראת הלשון ב"מילה טובה" מונחית על ידי גישה הרואה את הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים . הספר נכתב בהתאם לדרישות של תכנית הלימודים בתחום הלשון , אך גם מתוך הקפדה על כך שהטקסטים לא ישרתו את לימוד הלשון . בנוסף לכך שבפרקי הספר השונים שזורות גם פעילויות העוסקות בהיבטים לשוניים של הטקסט , יש בספר כמה פרקי לשון שנקודת המוצא שלהם היא דקדוק הלשון העברית , והכיו וּ ן הוא מהלשון אל הטקסט ( הרחבה בנושא הוראת הלשון ראו בעמ' . ( 21 העשרה של אוצר המילים - מילון מנטלי עשיר הוא תשתית הכרחית להבנה ולהבעה , ולכן בפעילויות ניתן מקום רב לאוצר המילים – להבנתו ולהרחבתו . במילה טובה מאוד לכיתה ה ניגשנו לנושא בשני אופנים : בסוף כל פרק מזומן לתלמידים מפגש חווייתי עם השפה , שבאמצעותו הם עורכים היכרות עם אוצר המילים הנקשר לתופעה לשונית כלשהי המופיעה בפרק . כמו כן , בפרקים השונים שזורות פעילויות העוסקות בהבנת מילה בהקשר , וזאת כחלק מרצף הפעילויות בפרק ( הרחבה בנושא אוצר מילים ראו בעמ' . ( 23 פיתוח של רמות חשיבה גבוהות – בהכנת משימות ההבנה וההבעה הנלוות לטקסטים הודגשו מטלות הדורשות רמות חשיבה גבוהות כגון : הסקת מסקנות , השוואה , הערכה , מיון , מיזוג וכדומה ( דוגמאות ראו בעמ' . ( 29 אוריינות דיגיטלית – כאמור , לספר המודפס יש גם גרסה דיגיטלית , המשלבת כלים ייחודיים לסביבה הדיגיטלית ומתאימה את ההוראה והלמידה למתבקש במאה ה-21 ( הרחבה בנושא זה ראו בעמ' . ( 31

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר