עמוד:5

מרובים ועוד . עבור כל נושא כזה מובאים הסברים תיאורטיים אשר מלווים בהמלצות ובדוגמאות מתוך הספר לתלמידים . אחד העקרונות שהובילו אותנו בפיתוח הספר הוא כי הספר הדיגיטלי הופך יותר ויותר רווח בתהליך הלמידה והוא חלק בלתי נפרד מההוראה . הדבר בא לידי ביטוי בכמה אופנים . למשל , ישנם פרקים שחלק ממקורות המידע המצוינים בהם מופיעים , מעצם מהותם , רק בגרסה הדיגיטלית של הספר - לדוגמה , סרטונים , קבצי קול , אפשרויות הקלטה וכדומה . ההפניות לתכנים מקוונים הן רכיב מהותי בתחום החינוך הלשוני של המאה ה-21 ונמצאות בהלימה למוגדר במסמך של משרד החינוך העוסק בהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בהקשר לאוריינות מחשב . עם זאת , הוראה באמצעות הספר המודפס בלבד אפשרית ואינה גורעת מההתייחסות שלנו אל תכנית הלימודים , למעט , כמובן , אל הנושאים הקשורים למיומנויות של הפקת מידע והבעה בסביבה מתוקשבת . פירוט בנוגע למיומנויות אלה יוצג בהמשך , תחת הכותרות " טיפוח אוריינות דיגיטלית" ו"קריאה במאה . " ה-21 עיקרון נוסף שהוביל אותנו בפיתוח הוא יצירת מהלכים המחוללים למידה . להבנתנו , יש לשקוד על פעולות שיש בהן כדי לחדש את ידיעותיהם של התלמידים , לבסס אותן ולהעמיקן . לעיקרון זה נלווית התחשבות ברמות השונות של ידע השפה בקרב תלמידים בכיתה ה מתוך ניסיון לכוון לפיתוחה של רמת כישורים גבוהה , הן מבחינת המורכבות של התכנים ושל המשימות והן מבחינת רמת הלשון והשפה . באמצעות התוכן הדיגיטלי אנחנו מציעים מענה לסגנונות שונים של לומדים ולרמות שונות של תפקוד בשפה . 5 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – – CIL בתי ספר יסודיים . מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר