עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 4 .................................................................................................... עקרונות מנחים של הסדרה 6 ......................................................................... הרחבות ודוגמאות לעקרונות הסדרה 10 .......................................................... טקסטים ספרותיים , טקסטים עיוניים – מאפיינים והדגשים בהוראה 10 ........ שכלול כישורי שיחה ושיח דבור 15 .............................................................. עקרונות מנחים בהוראת הלשון 21 ............................................................. הרחבה והעמקה של אוצר מילים 23 ............................................................ פיתוח רמות חשיבה גבוהות 29 .................................................................. טיפוח אוריינות דיגיטלית 31 ..................................................................... הגרסה הדיגיטלית של הספר "מילה טובה – עברית לכיתה 32 ................. ה" טיפוח כישורי הבעה בכתב בסביבה דיגיטלית 38 ........................................ קריאה במאה 42 ................................................................................ ה-21 למידה ממקורות מידע מרובים 42 ............................................................ תצורות שונות של טקסט 45 ..................................................................... למידה בפורומים משתנים 46 ........................................................................ חינוך לשוני ואמנות 50 .................................................................................. פירוט הטקסטים בספר 54 ............................................................................. הנחיות כלליות לפרקי הספר לכיתה ה 62 ........................................................ תוכן העניינים משולב ספר ומד 64 ............................................................... "ל פרקי הספר לכיתה ה : העמקה ותוספות 66 ...................................................... מפגשים עם ספר שלם : ספרי קריאה מתוך רשימת יצירות הספרות 210 ..............

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר