עמוד:59

نادرة جحا وضيفه : 14 الصفة المناسبة لجحا في هذه النادرة هي الغباء الشديد . نستخرج العبارة التي تؤكد ذلك . 15 نتخيل رد الفعل المتوقع للرجل الضيف بعد أن استمع لإجابة جحا . نادرة جحا وطَالعه : 16 كانت إجابة جحا دليلا قاطعا على : أ . روح الفكاهة والضحك المتوفرة لديه . ب . حنكته ودهائه في خروجه من موقف فجائي . ج . عدم معرفته بعلم النجوم على الإطلاق . د . معرفته بأسماء الحيوانات وصغارها . 17 نستدل من إجابة جحا ، أن عمره . 18 المشترك بين جميع النوادر التي وردت في النص ، هو : أ . جحا وحماره . ب . جحا وذكاؤه . ج . جحا وغباؤه . د . تاريخ جحا . 19 برأيك هل النوادر المذكورة واقعية أم خيالية ? فسر إجابتك .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר