עמוד:33

אוצר מילים שמות עצם היכרות تعارف - ( נ' ) הפסקה استراحة – ( נ' ) חטיבת ביניים إعدادية مدرسة – ( נ' ) חצר ساحة – ( נ' ) טור عمود – ( ז' ) מגירה , ( נ' ) מגירות جوارير جارور، – נער , ( ז' ) נערה فتاة فتى، - ( נ' ) סבלנות تسامح - ( נ' ) פרס جائزة - ( ז' ) קול صوت - ( ז' ) שורה صف – ( נ' ) תור دور - ( ז' ) תינוק , ( ז' ) תינוקות أطفال طفل، – תרשים مخطط – ( ז' ) שמות תואר איטי – איטית بطيء/بطيئة – ביישן – ביישנית خجول/خجولة – זריז – זריזה رشيق/رشيقة – חברותי – חברותית اجتماعي/اجتماعية – חופשי – חופשית حر/حرة – כעסן – כעסנית – /ي الغضب ية מפחיד – מפחידה مخيف/مخيفة – נאמן – נאמנה مخلص/مخلصة – סבלני – סבלנית صبور/صبورة – סקרן – סקרנית فضول/فضولية – עצלן – עצלנית كسلن/كسلنة – פחדן – פחדנית جبان/جبانة – פטפטן – פטפטנית ثرثار/ثرثارة – צבעוני - צבעונית ملون/ملونون – רגיש – רגישה حساس/حساسة – רציני – רצינית جدي/جدية – שתקן – שתקנית الكلم قليل/قليلة – פעלים ושמות פועל בוחר , לבחור يختار – הופך , להפוך يقلب – מכיר , להכיר شخص ل يتعرف – מסכם , לסכם يلخص – מסתובב , להסתובב يَدور – מפחד , לפחד يخاف – מפטפט , לפטפט يثرثر - מפריע , להפריע يزعج – מקווה , לקוות يأمل – מקשיב , להקשיב يصغي – מתחיל , להתחיל يبدأ – מתקרב , להתקרב يقب - מתרחק , להתרחק يبتعد - פותח , לפתוח يفتح – מיליות ליד بجانب – לפני قبل – מאחורי وراء/خلف – נגד ضد –


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר